Ophef over aanmelding

Minstens vijf Rotterdamse middelbare scholen zouden de wet overtreden door ouders te vragen toetsscores mee te brengen naar het aanmeldingsgesprek of aanvullende eisen te stellen. Eigenlijk zou alleen het advies van de basisschool over het schoolniveau, dat uiterlijk 1 maart wordt vastgesteld, bepalend mogen zijn. D66 heeft hierover „bezorgde reacties” van ouders ontvangen en eiste gisteren in de gemeenteraad dat de praktijk „onmiddellijk stopt” omdat de Rotterdamse scholen hierdoor een korting op de rijksbijdrage zouden riskeren.

Volgens de Onderwijsinspectie is het opvragen van toetsresultaten echter op zich niet verboden, maar moet het advies van de basisschool ,,bindend zijn.” Als ouders weigeren een toetsresultaat mee te nemen naar het gesprek of niet op gesprek willen komen, mag dit niet tot een afwijzing van de leerling leiden. Aanvullende eisen mogen wel worden gesteld bij bijvoorbeeld tweetalig onderwijs of een topsportschool.

Rector Scharff van het Erasmiaans Gymnasium, een van de genoemde scholen, is zich van geen kwaad bewust. „Wij vragen altijd naar eerdere resultaten voor een gesprek, maar het advies van de basisschool is écht bindend.” Hij is niet bang voor een boete. (NRC)