DNB en CPB tegen SER-advies over werkloosheidsuitkeringen

Een vestiging van UWV Werkbedrijf in Rotterdam. Foto ANP / Robin Utrecht

De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau steunen het akkoord van de Sociaal Economische Raad over werkloosheidsuitkeringen en de arbeidsmarkt niet. De SER wil de versobering van de WW terugdraaien en dat gaat eerder banen kosten dan opleveren, volgens berekeningen van CPB en DNB.

Dat bleek vandaag tijdens de vergadering van de SER, het adviesorgaan van de regering van werkgevers vakbonden en onafhankelijke kroonleden. Het is zeer uitzonderlijk dat DNB en het CPB een SER-advies niet steunen. Sinds de oprichting van de raad in 1950 is het voor zover bekend één keer eerder voorgekomen zegt de SER: bij het advies over arbeidsongeschiktheid in 2002.

Het kabinet wil de werkloosheidsuitkeringen volgend jaar inkorten van maximaal 38 naar 24 maanden en verlagen, zoals in het regeerakkoord is afgesproken. Vakbonden en werkgevers hebben lange tijd fel gediscussieerd over reparatie van de WW en zijn nu akkoord. Ze willen de duur en hoogte van de uitkeringen gelijk houden met private ‘werkloosheidsverzekeringen’ via cao-afspraken. De kosten voor deze verzekeringen worden verdeeld; naast werkgevers gaan ook werknemers vanaf 2016 weer ww-premie afdragen van hun loon.

DNB en het CPB zijn tegen de reparatie, omdat een langere uitkeringsduur werklozen niet prikkelt om sneller een baan te vinden. Het inkorten van de WW daarentegen zou structureel 20.000 banen opleveren, berekende het CPB eerder.

Kroonlid Job Swank, directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit bij DNB, zei vanochtend dat Nederland met een WW-duur van 38 maanden “slecht scoort ten opzichte van andere landen”. CPB-directeur Laura van der Geest, ook kroonlid, bekritiseerde ook de negatieve werkgelegenheidseffecten van de reparatie van de WW. “Maar ons standpunt impliceert geen oordeel”, nuanceerde ze. Het SER-advies “past” het CPB alleen niet.

FNV: CPB-modellen zijn niet toereikend

FNV-voorzitter Ton Heerts reageerde licht geprikkeld tijdens de vergadering. Hij zei pas twee à drie dagen geleden gehoord te hebben van de kritiek op het SER-advies. “Een derde jaar WW betekent heel wat als je werkloos bent”, zei Heerts achteraf.

“De modellen van het CPB zijn niet toereikend. Ze moeten de menselijke maat eens mee berekenen.”

Zowel DNB als het CPB plaatsen ook kanttekeningen bij de nieuwe adviescentra voor werkenden en werklozen die volgens de SER in alle 35 arbeidsmarktregio’s moeten gaan komen. Deze centra willen gaan adviseren over bijvoorbeeld werk-naar-werktrajecten, reïntegratie en bijscholing. De positieve effecten van die centra moeten nog bewezen worden, vinden DNB en CPB. In een reactie zegt Maurice Limmen, voorzitter van vakbond CNV:

“Als je bewijs wilt zien voor het nut van adviescentra die nog niet eens zijn opgericht, lijkt me dat wat vroeg.”

    • Eppo König