Brieven

Racisme tegen blanken

Dat racisme nog steeds voorkomt in Zuid-Afrika (en in de wereld) is een treurige werkelijkheid. Alleen jammer dat Bram Vermeulen in Voor zwarten is het restaurant altijd volgeboekt (11/2) niet de andere zijde van racisme in dit land vertelt. Het gaat om de door de politiek aangezette positieve discriminatie ten gunste van de zwarte bevolking. Daarvan zijn vooral de lager opgeleide blanken stelselmatig het slachtoffer geworden in het arbeidsproces. Had de heer Vermeulen zich goed op de hoogte gesteld toen hij in Kaapstad verbleef, dan had hij de vele blanke werklozen en bedelaarsbij wegkruisingen en stoplichten zien staan met een bordje dat ze werk zoeken, honger hebben of dakloos zijn.

ROC Leiden

Bouwen verbloemt

Het bestuur van het ROC Leiden heeft gefaald, zoals dat van het Amarantis college of Hogeschool InHolland. Het redactionele commentaar verwoordt een onmiskenbare samenhang: verscherpt toezicht op het onderwijs door de inspectie en megalomane bouwplannen. Toeval, die samenhang?

Ik dacht het niet. Een bestuurder van een hogeschool wilde mij, onderwijsadviseur, inschakelen voor een bijdrage aan de voorgenomen onderwijsvernieuwing. In ons gesprek zei hij onomwonden: ‘Gelukkig heb ik geen verstand van onderwijs.’ Hij was er trots op; het gaf hem het voordeel, meende hij, bij conflicten in zijn organisatie onpartijdig knopen te kunnen doorhakken.

Maar conflicten zijn er niet altijd, dus zoekt een bestuurder naar ander werk, want hij wil natuurlijk tegen collega’s de magische woorden ‘druk, druk, druk’ kunnen uitspreken. Daarom stort hij zich op bouwplannen, op het verzamelen van onnutte kengetallen of hij maakt reisjes om elders zijn licht op te steken. Ja, je moet wat. Bouwen heeft het voordeel dat je de resultaten direct kunt zien; hoe groter het gebouw, des te meer te zien.

Met onderwijs ligt dat veel gecompliceerder. Daarvan blijken de resultaten uit slaagpercentages, uit visitatierapporten en tevredenheidscores van studenten. Bestuurders die geen verstand van onderwijs hebben worden daarom bouwmeesters. Zijn ze nog ergens meester in.

Peter Frederiks

Televisiedebatten

Lees een goede krant

Het artikel van Roderik van Grieken over de manier waarop televisiemakers de lijsttrekkersdebatten verlagen tot Romeinse gladiatorengevechten (17/2) is mij uit het hart gegrepen. Helaas is zijn oproep goedbedoeld, maar zinloos. De Nederlandse televisie heeft al jaren minachting voor de kijker die meer diepgang wil dan de zoveelste ‘Holland’s got talent’. De beste oplossing: lees een goede krant en vergeet de televisie.

Luuk van Duijn

Graaicultuur

Onnozel of lid van de club

Verbazing alom over de graaicultuur bij de VVD. Als je daar verbaasd over doet, ben je of onnozel of je hoort bij de club.

Willy Klinkenberg

    • Willy Klinkenberg
    • Chris Smith
    • Peter Frederiks
    • Luuk van Duijn