Akkoord over bestand met rebellen in Mali

De Malinese regering en zes rebellengroepen van de Toearegs in het noorden van het land hebben gisteren in Algiers overeenstemming bereikt over een staakt-het-vuren. Het is met onmiddellijke ingang van kracht, verklaarde de Algerijnse minister van Buitenlandse Zaken Ramtane Lamamra. Juist de afgelopen weken waren de gevechten in Mali weer opgelaaid.

Samen met de gezant van de Verenigde Naties, Mongi Hamdi, heeft Lamamra bemiddeld in het conflict. De voorganger van Hamdi was de huidige Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders. Nederland neemt ook deel aan aan een VN-vredesmissie in Mali met 450 militairen.

Grote vraag is of de partijen zich aan het bestand houden. De Malinese minister van Buitenlandse Zaken waarschuwde onlangs dat het „een illusie” was te denken dat de stabiliteit in Mali kon worden hersteld zonder dat de toestand in Libië onder controle werd gebracht. Veel wapens bereiken de rebellen via Libië.

Beide zijden hebben in Algiers afgesproken ook onderhandelingen te openen over een verder reikend akkoord. De Toearegs eisen autonomie in hun gebieden. De regering weigert vooralsnog volledige autonomie te verlenen aan de rebellen maar is wel bereid meer bevoegdheden naar hen over te hevelen.

Koning Willem-Alexander heeft gisteren een bezoek aan de Nederlandse troepen in Mali afgesloten.