‘Mijn gebouw uit, ga naar Den Haag’

De UvA wil wel debat, maar geen bezetting. De universiteit procedeert vandaag.

Wat Louise Gunning nog het meest dwarszit? De gebarricadeerde voordeuren van het bezette Bungehuis. „Daar zitten onze studenten wier veiligheid ik niet kan garanderen”, zegt de voorzitter van het bestuur van de Universiteit van Amsterdam. „Dan zie ik ze op een filmpje roken op een tussendak. Ik moet er niet aan denken dat er brand uitbreekt.”

Deze middag dient in Amsterdam het kort geding van de UvA tegen de tientallen bezetters van het pand. Die stap had Gunning liever voorkomen, zegt ze eerder vandaag in haar werkkamer. „Maar er liggen tentamens die niet zijn nagekeken, personeelsdossiers, onderzoeksresultaten. Onderzoek wordt belemmerd.”

Een week duurt nu het protest tegen het beleid van de UvA, en in het bijzonder de bezuinigingen bij de faculteit geesteswetenschappen. De eisen van de bezetters – meer inspraak, meer openheid, minder rendementsdenken – raken het hele universitaire bestel. Gunning: „Dan denk ik: ga naar Den Haag, en kom niet in mijn gebouw zitten.”

De bezetters willen meer inspraak. Hebben ze die te weinig?

„Ik vind dat de UvA wel democratisch is. Wij hebben het buitengewoon getroffen met kritische medezeggenschapsorganen. Kijk naar onze eerste plannen voor de bètastudies. Het was jammer dat studenten het niet met ons eens waren, maar we hebben geluisterd. Nu docenten en studenten om hun mening is gevraagd, hebben we wel breed gedragen plannen.”

Toch wordt het college van bestuur verweten de dialoog te mijden.

„Dan schatten ze de ernst van het bezetten van een gebouw waar mensen moeten werken toch wat anders in. Dit is een plek voor onderwijs en onderzoek. Nu worden mensen gedupeerd. Dit mag je niet als middel gebruiken om een dialoog te eisen. Voor debat hebben we voldoende andere platforms, waar ik ze met liefde een plek had gegeven.”

Wat vindt u van de kritiek op het ‘rendementsdenken’?

„De discussie over de impact van de vele publicaties moeten we uitgebreid voeren. Aan de andere kant: Nederland heeft daardoor internationaal een zichtbare wetenschapspositie verworven. Die zou ik niet willen kwijtraken. Dan zak je weg.

„Ik ben het met ze eens dat we te veel flexcontracten hebben. Te veel onderzoekers zijn afhankelijk van tijdelijke subsidies. Maar ook hier geldt: we willen niet terug naar de jaren 80, waarin velen een vaste aanstelling kregen waar later geen geld meer voor was.

„En waar ik me echt zorgen over maak, is dat de bezetting afleidt van de inhoudelijke discussie over de geesteswetenschappen.”

De geesteswetenschappen staan voor bezuinigingen. Kleine talen stoppen als zelfstandige studie. Had de UvA eerder moeten ingrijpen?

„Je zou kunnen zeggen: we hadden twee jaar eerder moeten bezuinigen. Ik vind het moedig dat de faculteit nu serieus kijkt naar het opleidingenpalet voor de komende tien jaar. We moeten een balans vinden tussen wat de meeste studenten kiezen en wat we als maatschappij belangrijk vinden. De negatieve publiciteit is wrang, als je bedenkt dat de discussie zo open wordt gevoerd en nog niet over is.”

Zijn UvA en bezetters het misschien meer met elkaar eens dan nu lijkt?

„Ik zou er graag achter komen. Niemand is tegen debat, maar bezetting is een raar middel om dat te voeren.”

Had u met de kennis van nu anders gehandeld afgelopen week?

„Ik had gewild dat donderdagnacht bij de laatste inspectieronde ter controle alle wc-deuren waren opengetrokken, zodat dit was voorkomen.”

    • Michiel Dekker