Libische regering pleit voor opheffing van wapenembargo

De wettig verkozen Libische regering heeft gisteren de VN-Veiligheidsraad gevraagd om het wapenembargo tegen Libië op te heffen. De regering wil wapens om de strijd aan te binden tegen groepen die zich hebben gelieerd aan de Islamitische Staat (IS). Zij benadrukte dat zij niet vraagt om een buitenlandse interventie.

Sinds de opstand tegen de Libische leider Gaddafi in 2011 geldt er een wapenembargo voor Libië. Een VN-commissie ziet toe op de naleving. Het is nog wel mogelijk voor de Libische regering om wapens te importeren, maar de commissie is terughoudend in het honoreren van zulke verzoeken uit vrees dat de wapens in handen vallen van andere gewapende groepen.

Egypte riep gisteren op tot een zeeblokkade van Libië om te voorkomen dat wapens worden geleverd aan regio’s die niet in handen van de gekozen regering zijn. Ook vroeg het om hulp bij de opbouw van het Libische leger. De Veiligheidsraad kwam in spoedberaad bijeen na de onthoofding van Egyptische kopten door IS in Libië. (AP)