Brieven

Laat bronwater erbuiten

Een belangrijke toevoeging op Marjoleine de Vos’ Eau de vie fantasie (14/2). In professor Brouwers boekje ontbreekt de belangrijke les van de professionele Calvadosstokers in Normandië: dubbelgestookte cider moet je nooit met bronwater, maar met enkelgestookte cider verdunnen om tot het eindproduct te komen.

Een eenvoudig rekenvoorbeeld: je wilt een product maken van 45 procent. Laten we zeggen dat je na één keer stoken op 30 procent en na twee keer op 75 procent alcohol komt. Dan houd je na verdunning van 1L 75 procent tweede stooksel met 0 procent bronwater 1,6 liter calvados over. Als je echter 1L 75 procent tweede stooksel verdunt met 30 procent eerste stooksel, dan kom je uit op 3L VSOP calvados waarin al het water afkomstig is van de oorspronkelijke appels. Minder werk en bovendien houd je meer smaakstoffen over (waarvan er bij elke destillatie meer verloren gaan). Voor andere vruchten gelden hogere percentages, omdat er meer suikers in het gegiste sap zitten, maar verder gaat dezelfde redenering op.

Lastenverlichting

Baan niet per se vacature

„Na vier jaar empirisch onderzoek wist Jongen met zijn team tot een nieuw model te komen dat beter inzicht biedt in de effecten van fiscaal beleid” (14/2, E5). In dit stuk wordt gesproken over ‘banen’ (vlg. van Dale: ‘betrekking, werkkring’), maar in feite gaat het over iets heel anders, namelijk werkzoekenden. Als iemand immers stopt met werken gaat diens baan daarmee niet verloren maar ontstaat er een vacature. Als iemand zich om financiële redenen gedwongen ziet (meer) te gaan werken, dan levert dat geen extra baan op maar een werkzoekende (en momenteel waarschijnlijk een werkloze). Een model dat zo’n essentieel onderscheid negeert, biedt waardeloos schijninzicht en is dan ook vooral schadelijk.

A.H. Idema

Correcties en aanvullingen

Autotest

De foto van de Subaru Outback in de Autotest (Lux, 14/2, p. 22) is niet van De Krom maar van Lars van den Brink.

50Plus wel uitgenodigd

In 50Plus: verkiezingsdebat MAX ( 16/2, p. C8) meldt Jan Nagel (50Plus) dat zijn partij niet is uitgenodigd voor een tv-debat voor de provinciale statenverkiezingen. Onjuist, aldus NOS. Evenmin boycot de NOS thema’s als pensioenen en de koopkracht van ouderen.

Hoogeveen = Hoogezand

In Waarom de PvdA meest lijdt onder de tijdgeest (14/2, p. O&D9) schreven wij ‘Terwijl de grond in Hoogeveen schudde’. Dat moet Hoogezand zijn.

Fles port niet van coach

In Entree (17/2, p. C2) staat dat paleontoloog Anne Schulp voor het halen van de voorpagina van nrc.next een fles port kreeg van coachbureau Haagse Hoogvliegers. Hij was daar geen klant, maar de directeur is een ex-collega.

Homeland

In Kijken met kenners (17/2, p. C5) staat dat de tv-serie Homeland (seizoen 4) zich in Afghanistan afspeelt. De serie begint in Afghanistan, maar speelt zich verder vooral af in Pakistan.

    • Niels Daan
    • A.H. Idema