Geniaal varken stierf jong en in stilte

Postuum begint ‘Pig 3’ wereldfaam te verwerven. Het geniale varken staat centraal in een opbloeiende discussie over hoe we naar dieren kijken: met wetenschappelijk nepotisme. Wij vinden dat we heel bijzondere hersenen hebben, en vinden het dus niet erg als chimpansees een béétje bijzondere hersenen hebben. Een uitzonderlijk varken vinden we moeilijker te accepteren.

Pig 3 baarde opzien bij Engelse tests naar het je kunnen verplaatsen in het standpunt van een ander. Met een stel groepsgenoten stond het varken opgesteld in afwachting van een in een verblijf verborgen voedselbeloning. Van de club was er steeds maar één die kon zien waar de hap verborgen werd. Strikt genomen konden de andere dieren zien welk uitverkoren varken op de hoogte kon zijn. Wie volgden ze? De meeste varkens kozen na loslating voor hun eigen neus. Pig 3 draafde altíjd vrolijk mee met het varken met de kennis van het moment.

Knap. Maar de onderzoekers publiceerden er heel terughoudend over. Tegelijk kwam er onderzoek uit over chimpansees – langs dezelfde lijn, maar nu met veel tromgeroffel over inlevingsvermogen.

Een jong varken had ondertussen zo goed gescoord dat een professor verder onderzoek naar het genie wilde doen. Maar Pig 3 was al naar het slachthuis. RIP.

    • Frans van der Helm