‘Meer flexibiliteit in financiering’

De gemeente Rotterdam moet in haar Cultuurplan meer ruimte laten voor nieuwkomers die zorgen voor vernieuwing en levendigheid. Naast vierjarige subsidies zou er daarom meer ruimte moeten komen voor één- of tweejarige subsidies, naast subsidies van langer dan vier jaar voor instellingen die zichzelf al lang hebben bewezen. Die flexibiliteit in de financiering adviseert de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur aan de gemeente Rotterdam in een Sectoranalyse, die gisteren is verschenen. (NRC)