Nederland heeft “geen standpunt” over of staken in het buitenland mag

ANP

Vakbonden voeren vandaag wereldwijd actie voor het internationale stakingsrecht. In landen als Guatemala, Cambodja en Nigeria lopen vakbondsmensen de kans om vermoord te worden. In Pakistan, Turkije, Servië en Panama worden ze gemolesteerd of achter de tralies gezet.

Maar na bijna drie jaar van felle discussie tussen werkgevers, vakbonden en overheden over het internationale stakingsrecht heeft de Nederlandse regering nog altijd geen “formeel standpunt”. Dat bevestigt een woordvoerder van Sociale Zaken.

ILO

De vakbonden, waaronder FNV en CNV in Nederland, zeggen dat het internationale stakingsrecht al decennia geleden is verankerd in verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de Verenigde Naties in Genève.

Maar werkgevers, waaronder VNO-NCW en MKB Nederland, zeggen sinds 2012 dat de ILO nooit een dergelijk recht heeft vastgelegd. Zij willen opnieuw onderhandelen over een voorwaardelijk stakingsrecht in plaats van een algemeen stakingsrecht. Volgende week vergadert de ILO over de vraag of het conflict moet worden voorgelegd aan het Internationale Gerechtshof in Den Haag.

De Nederlandse regering is een van de 185 lidstaten die naast werkgevers en vakbonden ook zijn vertegenwoordigd in de ILO. Maar het kabinet heeft zich tot nu toe nog nooit willen uitspreken in het conflict en wil dat desgevraagd ook nu niet.

Asscher

Minister Asscher van Sociale Zaken, voor wie een “fatsoenlijke arbeidsmarkt” in Nederland een speerpunt is, zei in mei 2013 in de Tweede Kamer wel dat het “stakingsrecht een bijzonder belangrijk verworven recht is dat in ieder land zou moeten gelden.”

In maart, als Nederland spreektijd krijgt en er in de ILO wordt gestemd over een gang naar het Internationale Gerechtshof, wil Asscher pas het officiële standpunt van de regering toelichten, zegt zijn woordvoerder.

Het failliet

Als de ILO besluit om het conflict over het stakingsrecht voor te leggen aan het Hof, beschouwen Nederlandse werkgevers dat als “het failliet” van het overleg met vakbonden en overheden in Genève, zegt Ton Schoenmaeckers namens VNO-NCW en MKB Nederland vandaag in NRC Handelsblad. Catelene Passchier van FNV zegt dat het conflict schadelijk is voor de Nederlandse arbeidsverhoudingen en voor de geloofwaardigheid van de samenwerking binnen de Sociaal Economische Raad (SER).

    • Eppo König