Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Wetenschap

Brieven

Geen bewijs dat het helpt

Wat een nieuwe maakbaarheidsillusies. Niet alleen vanuit de landelijke PvdA, maar óók vanuit het Haagse CDA (12/2). Hoe heb ik niet jarenlang geprobeerd 2–4-jarigen door taallesjes spelenderwijs taalvaardiger te maken? De laatste keer door in een van overheidswege rijkelijk gesubsidieerd project Proefkreche ‘70 peuters en kleuters onder te brengen in een perfect geoutilleerd kinderdagverblijf, met uitstekend Nederlands sprekende leidsters. Zo goed geoutilleerd zal het ministerie van onderwijs de voorgestelde peuterklasjes nooit kunnen financieren.

Desondanks konden wij niet aantonen dat de kinderen van laaggeschoolde ouders twee jaar later nog profijt hadden van het bij ons geleerde. Noch heb ik in mijn andere onderzoeken met mijn medewerkers zulke gewenste effecten kunnen aantonen. Niet bij autochtoon Nederlandse kinderen en niet bij kinderen uit allochtone gezinnen. Dat Diederik Samson die onderzoeksresultaten niet kent, kan ik me voorstellen, maar de PO-raad (vereniging van basisschoolbesturen) zou een geheugen moeten hebben voor dit soort negatieve uitkomsten.

Ook klaagde onlangs schoolmeester Sjors van Beek in De Groene dat ouders niet met hun kinderen spraken, noch in het Nederlands, noch in de moedertaal. Dus voorspel ik dat ook deze zoveelste poging om de kloof tussen kansarm en kansrijk te dichten op niets zal uitlopen. Dat zal blijken als het geheel begeleid wordt door streng wetenschappelijk onderzoek.

em. hoogleraar ontwikkelingspsychologie Universiteit Leiden

Kwestie-Verheijen (3)

Wie heeft zitten slapen?

Mark Verheijen ligt onder het vergrootglas, na het artikel in NRC (11/2). De vraag is of de ‘case’ zo ernstig is als gesuggereerd door de krant, maar dan zal de toekomst uitwijzen. Er is echter iets dat mij dwarszit. Dat is de interne organisatie van de provincie. Alle declaraties worden toch door verschillende niveaus gecontroleerd? Eerst door zijn secretaresse, dan door de financiële afdeling en tot slot worden de declaraties toch afgetekend voor tot uitbetaling wordt overgegaan? Heeft nou niemand ooit aan de bel getrokken? Dat kan toch niet waar zijn? Ik hoop dat de rol en het functioneren van de provincie ook uitgezocht wordt in het verder onderzoek, een onderzoek dat op zich volkomen terecht is.

Bernard Doorenbos