Eén van laatste 2 ziekenhuizen in Zeeland nog dieper in problemen

Zorginstelling Zorgsaam in Zeeuws-Vlaanderen vecht voor zijn bestaan. De complete raad van toezicht vertrekt.

Zeeland heeft nog maar twee ziekenhuizen en één van die twee staat op omvallen. Zorgsaam, een conglomeraat van ziekenhuizen, thuiszorg, plastische chirurgie, een ooglaserkliniek, zorgbemiddeling en catering, met zo’n 3.000 werknemers, probeert via noodhulp overeind te blijven. Maar dat is een taaie strijd.

Vanochtend werd bekend dat de voltallige raad van toezicht zal opstappen, omdat de leden onvoldoende steun hebben in de organisatie. Ze zullen „gefaseerd vertrekken”. Hun gebrek aan „draagvlak” is naar voren gekomen in een onderzoek dat een externe deskundige op dit moment doet naar de financiële problemen van Zorgsaam.

Het concern vreest dit jaar 25 miljoen verlies te lijden na een verlies van 7 miljoen euro vorig jaar. Die prognoses zijn van de zorginstelling zelf. Het laatste bekende jaarverslag dateert uit 2012. Toen toonde Zorgsaam nog een winst van 4 miljoen euro op 172 miljoen omzet.

Volgens het bestuur is het ziekenhuis niet in staat gebleken zich op tijd aan te passen aan de hervormingen in de zorg waarbij ziekenhuizen concurreren en zorgverzekeraars scherper inkopen.

De zorginstelling klaagt dat zij onvoldoende wordt gecompenseerd voor dure zorg in dunbevolkt gebied. Een verzoek om extra compensatie werd eerder afgewezen door minister Edith Schippers (Zorg, VVD). De minister is van oordeel dat zorgverzekeraars de plicht hebben om acute zorg binnen 45 minuten afstand te organiseren. Zij vindt daarom dat verzekeraars financieel moeten bijspringen voor handhaving van spoedeisende hulp en acute verloskunde in Terneuzen.

Als het ziekenhuis in Terneuzen failliet gaat, heeft de hele provincie Zeeland nog maar één ziekenhuis. Dat is het Admiraal de Ruyterziekenhuis dat vestigingen heeft in Vlissingen en Goes.

De spoedeisende hulp is een maand geleden in Vlissingen al gesloten. De enige spoedeisende-hulppost in Zeeland is na een bankroet die in Goes. Middelburg en Zierikzee hebben al jaren geen ziekenhuis meer. Wel kunnen patiënten voor poliklinische zorg in Zierikzee terecht bij een kleine vestiging van Admiraal de Ruyter.