Groter aandeel buitenlanders in totaal aantal verdachten

De afgelopen jaren is het aandeel van buitenlanders in het totaal aantal verdachten van misdrijven in Nederland licht gestegen, van 14 procent tussen 2005 en 2009 naar 17 procent in 2013. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS.

Een Inbreker. Foto ANP / Roos Koole

De afgelopen jaren is het aandeel van buitenlanders in het totaal aantal verdachten van misdrijven in Nederland licht gestegen, van 14 procent tussen 2005 en 2009 naar 17 procent in 2013. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In dezelfde periode daalde het totaal aantal verdachten, zodat het aantal buitenlandse verdachten juist afnam: van 73 duizend in 2005 tot ruim 55 duizend in 2013. Het totaal aantal verdachten daalde in dezelfde periode van ruim 513 duizend naar 317 duizend:

Studio NRC / gegevens CBS

Studio NRC / gegevens CBS

Ruim de helft van de buitenlandse verdachten heeft geen vaste verblijfplaats in Nederland, aldus het CBS. Het gaat hierbij om toeristen, seizoenarbeiders, illegalen maar ook rondreizende bendes. Het aandeel buitenlandse verdachten zonder vaste verblijfplaats nam toe van 7 naar 10 procent tussen 2007 en 2013.

Oost-Europa

Opvallend is dat Oost-Europeanen een veel groter aandeel hebben gekregen in het totaal aantal verdachten. Vooral Roemenen (3,5 keer) en Bulgaren (2,4 keer) werden tussen 2007 en 2013 vaker geregistreerd als verdachte. Bij Polen en Litouwers ging het om 1,7 en 1,6 maal zo veel als vijf jaar eerder.

Volgens het CBS wordt een deel van de stijging verklaard doordat veel Oost-Europese landen tussen 2004 en 2007 zijn toegetreden tot de Europese Unie. Een onderdeel van die toetreding is dat de grenzen (geleidelijk) opengaan, waardoor het aantal werknemers en immigranten uit deze landen is toegenomen: van 98 naar 238 duizend.

Specialisaties

De nationaliteiten hebben vaak hun “eigen criminele specialisatie”, viel het CBS op. Zo worden Belgen, Duitsers en Fransen vaak voor drugsmisdrijven gepakt. Britten zitten vaker vast voor openlijke geweldpleging. Het CBS:

“Bij Poolse verdachten zijn winkeldiefstal en rijden onder invloed oververtegenwoordigd. Roemenen zijn relatief vaak verdacht van winkeldiefstal en zakkenrollerij. Dit zijn de enige twee delicten waarbij het aantal verdachten de afgelopen jaren is gestegen. (…) Ruim 20 procent van de Litouwse verdachten komt in aanraking met de politie voor diefstal uit personenauto’s. Ook van winkeldiefstal zijn ze relatief vaak verdacht.”

    • Eva Smal