Wind in de rug

In de afgelopen negen maanden is de euro met bijna 20 procent in waarde gedaald ten opzichte van de dollar. Daar staat tegenover dat de eurozone ondanks de crisis jarenlang valutaire tegenwind heeft gehad door een sterke euro. Het is voorbarig nu te spreken van een valuta-oorlog. De waardedaling van de euro heeft misschien al veel te lang op zich laten wachten en is nu in een stroomversnelling gekomen door het groeiende contrast tussen het beleid van de beide centrale banken. De FED haalt haar voet van het gaspedaal, terwijl de ECB juist gas bij geeft. Het is zeker waar dat de waardedaling van de euro positieve invloed heeft op de concurrentiekracht van Europese exporterende bedrijven (transactie-effect). Bovendien gaan bedrijfswinsten buiten de eurozone zich vertalen in hogere winstgroeicijfers (translatie-effect). Dat biedt geen structurele oplossing voor de problemen, maar het is een welkome rugwind.