Oorlog

Er is wel degelijk een valuta-oorlog aan de gang, ondanks dat dit niet op de voorpagina’s van de kranten staat. We zien het bijvoorbeeld aan de beweeglijkheid van de diverse valuta’s. Deze is in de afgelopen vijf jaar niet zo hoog geweest. Er is veel onrust. Het valt op dat deze oorlog via het rentewapen wordt gevoerd en niet via handelssancties. Zowel in Japan, de VS als ook Europa verlagen de centrale banken de rentetarieven. Omdat deze onafhankelijk zijn durven politici er weinig over te zeggen. Het zijn vooral de kleinere landen die buiten de valutablokken vallen die wijzen op deze oorlog. Zuid-Korea en Brazilië zijn daar voorbeelden van. Zij trachten te voorkomen dat hun exportpositie verslechtert. Omdat de valuta-oorlog aan de randen van de valutablokken woedt, maken aandelenbeleggers zich nauwelijks zorgen hierover. Mede door de euro worden grote internationale bedrijven niet eenzijdig geraakt.