Ontstoken mond bedreigt zwangerschap

Mondbacteriën lijken een rol te kunnen spelen bij het ontstaan van een zwangerschapsvergiftiging. Deze micro-organismen komen door tandenpoetsen of zelfs door het kauwen van voedsel in de bloedbaan en kunnen vervolgens in de placenta terecht komen en daar koloniseren. Dat gebeurt bij normale zwangerschappen ook. Maar wanneer monden van de moeders ontstoken zijn, zoals het geval is bij ernstige tandvlees- en kaakbotontstekingen (parodontitis) is de kans groot dat de baarmoederwand ernstig wordt aangetast door één van de mondbacteriën: Porhyromonas gingivalis. Met als gevolg een verstoorde uitwisseling van voedsel en afvalproducten tussen moeder en kind en een vertraagde bloedsomloop in de placenta. Dit staat in het februari nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde.

Bij 1 tot 3 % van de zwangerschappen in ons land treedt het verschijnsel op. Dat zijn 1.800-5.400 vrouwen per jaar. De gevolgen kunnen voor moeder en kind zeer ernstig zijn, denk aan hart- en vaatziekten. Uit onderzoek blijkt verder dat ongeboren kinderen groeivertraging kunnen oplopen of zelfs vroegtijdig kunnen sterven. De aandoening kan alleen afdoende worden bestreden als de zwangerschap vroegtijdig wordt beëindigd.

De oorzaak van zwangerschapsvergiftiging is nog steeds niet opgehelderd. Wel staat vast dat stoornissen in de vroege ontwikkeling van de placenta een belangrijke factor zijn. Bacteriën in het bloed van de jonge moeder zouden daarbij een rol kunnen spelen. Vandaar dat er steeds meer wordt gedacht aan de pathogene mondbacteriën in de bloedbaan van de moeder als gevolg van ernstige parodontitis. Goede mondhygiëne en tandheelkundige zorg in het begin van de zwangerschap zijn dus van groot belang