Geen ontslag meer bij buitenlandse partner

Militairen die hun Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) kwijtraken, omdat hun buitenlandse partner niet kan worden gescreend, worden niet meer ontslagen. Dat beek gisteren uit een Kamerbrief van minister Jeanine Hennis (Defensie). Tot nu toe leidde dit probleem meestal wel tot ontslag. Door het ontbreken van informatie over partners uit bepaalde landen waarmee de Nederlandse inlichtingendiensten geen informatie uitwisselen, waren er volgens Defensie onvoldoende waarborgen. De betrokken militairen worden wel uit hun vertrouwensfunctie gehaald. Ze krijgen een andere functie. Er zijn ongeveer 35 medewerkers die te maken hebben met intrekking van de VGB.