‘Belastingen verlagen voor banen helpt niet’

Het creëren van banen via lastenverlichting op arbeid, zoals het kabinet Rutte II via hervorming van het belastingstelsel wil bereiken, werkt maar ten dele en is erg kostbaar. Dat blijkt uit een vandaag verschenen studie van het Centraal Planbureau.

Staatssecretaris Wiebes (Financiën, VVD) bereidt op dit moment een wat hij noemt „prototype” van een nieuw belastingstelsel voor. De ambitie van het kabinet is om in dat nieuwe stelsel met 15 miljard euro aan lastenverlichting op arbeid binnen tien jaar tot honderdduizend nieuwe banen te komen. VVD en PvdA verschillen fundamenteel van mening over hoe die 15 miljard moet worden opgebracht.

Het CPB heeft een nieuw model ontwikkeld waarmee de arbeidsmarkteffecten van fiscale maatregelen preciezer kunnen worden berekend. Uit het rapport De effectiviteit van fiscaal participatiebeleid blijkt dat „generieke lastenverlichting relatief weinig doet voor arbeidsparticipatie”. Een verlaging van de inkomstenbelasting leidt maar ten dele tot meer banen.

Het CPB rekent af met de beweerde effectiviteit van de vlaktaks, een fiscale wens van oppositiepartij CDA. Een generieke vlaktaks van 39,6 procent, in plaats van vier bestaande oplopende belastingtarieven, levert weliswaar bijna zeventienhonderd banen op, maar zorgt wel voor een grote toename van de inkomensongelijkheid. „Werknemers met een laag inkomen gaan er procenten op achteruit.”