De Graaf: ‘Zet politici in commissie senaat’

Senator en lijsttrekker Thom de Graaf (D66) wil dat de staatscommissie, die onderzoek zal doen naar de houdbaarheid van de Eerste Kamer, vooral bestaat uit fractievoorzitters van belangrijke partijen uit beide Kamers. Dat schrijft hij vandaag in deze krant. Hij schat de kans dat er iets aan het parlementaire stelsel kan veranderen hoger in „als politieke aanvoerders de klus niet uitbesteden”. Premier Rutte zegde na een verzoek van senaatsfractievoorzitter Hermans (VVD) een „commissie voor staatsrechtelijke herbezinning” toe. Hermans werkt aan een voorstel wie er in de commissie moet zitten en wat de opdracht wordt. De Graaf, wiens partij voor afschaffing van de senaat is, vreest dat een advies van ‘externen’ door politici genegeerd zal worden.