Parende Darwinvinken

De Darwinvinken van de Galápagos-eilanden kregen hun verschillende snavels niet alleen door natuurlijke selectie, maar ook doordat soorten onderling paarden. Dat blijkt uit onderzoek waarin van alle galapagosvinken de DNA-volgorde is bepaald (Nature, 12 februari). De 14 soorten van de Galápagos-eilanden ontstonden in slechts 1,5 miljoen jaar. De vinken (niet verwant aan Europese vinken) zijn befaamd sinds Charles Darwin de verschillen tussen hun snavels beschreef in On the Origin of Species (1859). In de jaren 80 zagen onderzoekers bij veldwerk dat één van de soorten een puntigere snavel kreeg, toen het voedselaanbod na droogte veranderde. Dat gebeurde door selectie én paringen met verwante soorten. Beide processen blijken nu ook bij de soortvorming van belang. (NRC)