Een geheim bewaren is fysiek zwaar

Wie een aangrijpend geheim heeft waaraan hij vaak moet denken, heeft het moeilijk. Mensen kunnen daar echt last van hebben – psychisch, maar ook lichamelijk. En een van de manieren waarop je dat kunt laten zien, is door hun een foto van een heuvel te laten zien. Mensen met een belastend geheim schatten die heuvel steiler in dan mensen met een minder belastend geheim. Alsof ze meer moeite zouden hebben om hem te beklimmen, door de zwaarte van hun geheim. Voor andere schattingen (de duurzaamheid van een waterflesje, de temperatuur van een park) maakte de zwaarte van het geheim niet uit. Het was dus niet zo dat een zwaar geheim het schattingsvermogen van deze mensen aantastte.

Dus niet de ‘grootte’ van een geheim, maar de mate van belasting, van preoccupatie is van belang, laten Amerikaanse psychologen zien in Journal of Experimental Psychology: General (9 februari online). Als mensen een geheim hebben dat ze écht niet kunnen vertellen, kunnen ze hun last proberen te verlichten door die preoccupatie aan te pakken. Therapeutisch schrijven zou kunnen helpen.

Bijzonder is dat de psychologen hun onderzoeksmethode vooraf geregistreerd hadden en dat van hun vier experimenten er twee exacte replicaties zijn. Dat is nieuw voor de sociale psychologie.