Meer controle college

De oppositiepartijen in de gemeenteraad gaan elke maand overleggen over het functioneren van het stadsbestuur. Ze besloten dit deze week naar aanleiding het optreden van wethouder Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) in de raad, die op onjuiste uitspraken moest terugkomen. De oppositie wil ook vooraf inspraak in de integratienota van het college. Dat is hun tot nu toe geweigerd.