Regionale pers weg uit kleine gemeenten

Bijna acht miljoen Nederlanders krijgen nauwelijks relevant nieuws meer over hun woonplaats, vooral in gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek gisteren presenteerde. „Driekwart van de Nederlandse gemeenten loopt het risico niet langer te beschikken over een functionerende vierde macht, een situatie die lokale, provinciale én landelijke overheden niet onbewogen zou mogen laten”, zegt fondsdirecteur René van Zanten. Regionale media hebben minder geld. Lokale media zijn niet professioneel genoeg of ze nemen louter persberichten van de gemeente over. Nieuwe digitale initiatieven vormen nog geen alternatief.