Nederlandse economie met 0,5 procent gegroeid - ook werkgelegenheid neemt toe

De Nederlandse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar met een half procent gegroeid. De toename is daarmee sterker dan in het derde kwartaal van 2014, toen de economie nog met 0,2 procent in omvang groeide. Dat bleek vanmorgen uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Winkelend publiek in de Haagse binnenstad. De economie groeide vorig kwartaal met een half procent.
Winkelend publiek in de Haagse binnenstad. De economie groeide vorig kwartaal met een half procent. Foto ANP / Martijn Beekman

De Nederlandse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar met een half procent gegroeid. Dat is iets sterker dan in het derde kwartaal van 2014, zo bleek vanmorgen uit de nieuwste cijfers van het CBS. In die periode groeide de economie nog met 0,2 procent in omvang.

Het is de derde keer op rij dat het bruto binnenlands product toeneemt. Alleen in de eerste maanden van vorig jaar was sprake van een kleine daling van 0,3 procent. Dat kwam vooral doordat het in die maanden relatief warm was en huishoudens daardoor minder gas verstookten om het huis warm te houden.

Groei dankzij export en investeringen

De groei van vorig kwartaal is opnieuw voor een belangrijk deel te danken aan de export van goederen, die met 1,0 procent toenam in vergelijking met het derde kwartaal. Vooral vervoermiddelen, machines, voeding en chemische producten werden aanmerkelijk vaker naar het buitenland verscheept, zo stelt het CBS.

Ook investeringen droegen bij aan de groei van een half procent ten opzichte van drie maanden eerder. De consumptie van huishoudens bleef daarentegen grofweg gelijk. Over het gehele jaar groeide de economie in 2014 met 0,8 procent. Daarmee komt een einde aan twee jaren van krimp. In 2012 en 2013 kromp de economie juist.

Werkgelegenheid groeit in rap tempo

Naast de omvang van de economie nam ook de werkgelegenheid in de laatste maanden van vorig jaar toe. In drie maanden tijd kwamen er maar liefst 42.000 nieuwe banen bij, de sterkste toename in 3,5 jaar tijd. Tot de zomer van vorig jaar was nog sprake van krimp in werkgelegenheid.

Het overgrote deel van die nieuwe banen is overigens bestemd voor uitzendkrachten en zelfstandigen, zo voegt het statistiekbureau daar meteen aan toe. Meer dan eenderde van alle nieuwe banen is namelijk uitzendwerk, terwijl het aantal banen voor zelfstandigen met 19.000 groeide.

Kamp ziet stijgende lijn

Volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken laten de cijfers zien dat de economie zijn stijgende lijn van de afgelopen maanden doorzet. Tijdens een persconferentie zei hij daarover:

“De economische groei zet door en wordt steeds breder gedragen. Bedrijven investeren meer, de export blijft toenemen en ook consumenten leverden in het afgelopen kwartaal een steeds grotere bijdrage aan de groei. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat de economie verder op gang komt.”

Kamp stelt dat het vooral de ondernemers zijn die de groei moeten aanjagen:

“Met steun vanuit het kabinet zetten ondernemers er stevig de schouders onder. Nu is het zaak om ambitie te blijven tonen en ruim baan te bieden aan ondernemerschap. Zo pakken we door met het economisch herstel, vinden meer mensen werk en versterken we onze economie.”

Duitsland groeit sneller, de eurozone ook

Niet alleen in Nederland werden vanmorgen de groeicijfers bekendgemaakt, maar ook in een aantal andere landen van de eurozone. De Duitse economie groeide vorig kwartaal vorig kwartaal met 0,7 procent. Een kwartaal eerder was dat nog een minimale groei van 0,1 procent, de periode daarvoor een krimp van 0,1 procent.

De eurozone als geheel groeide ook eveneens sterker dan in voorgaande kwartalen. De economieën van de 19 eurolanden namen tussen oktober en december met 0,3 procent in omvang toe, zo meldde Eurostat vanmorgen. Dat is iets meer dan de 0,2 procent groei in het tweede kwartaal.

Tegenvallend was het groeicijfer van Griekenland. De economie van het Zuid-Europese land bleek vandaag onverwacht te zijn gekrompen, met 0,2 procent. Volgens ANP werd er onder economen juist gerekend op een groei van 0,4 procent. In het derde kwartaal groeide de Griekse economie nog mer 0,7 procent.

Lees ook op NRC Q “Wat wordt de eerste zin van zijn speech over de economie vandaag?”. In nrc.next stond vanmorgen een stuk over de naderende deflatie en waarom dat schadelijk is voor de economie. Lees dat hier. (€)