Minister wil geld terug van ArtEZ-bestuurder

Minister Bussemaker wil dat ArtEZ, hogeschool voor de kunsten in Arnhem, Enschede en Zwolle, ruim 154.000 euro honorarium terugvordert van een interim-bestuurder. De bestuurder in kwestie, ‘turnaround manager’ Gerben Eggink, partner bij adviesbureau Boer & Croon, werd voorjaar 2013 ingehuurd om een bestuurscrisis te bezweren.

Omdat Eggink langer aanbleef dan gepland, steeg zijn bezoldiging uit boven het maximum dat is vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens (WNT). Het bedrag dat de minister wil terughalen, bestaat voor circa 70.000 euro uit te veel honorarium en nog eens 80.000 euro ‘bureaukosten’, die aan adviesbureau Boer & Croon zijn betaald.

In maart 2013 berichtte NRC Handelsblad dat de kosten van de interim-manager volgens ingewijden 2.000 euro per dag bedroegen. Gerrit Grotenhuis, de toenmalige voorzitter van de raad van toezicht, zei toen dat Egginks honorarium „gewoon marktconform” was. Eggink is in mei 2014 vertrokken. ArtEZ laat weten de terugvordering inmiddels in gang te hebben gezet.