Leids ROC aan wanbeleid ten onder - ‘doormodderen geen optie’

Politie voor het ROC in Leiden na in 2013 een dag gesloten te zijn geweest vanwege een dreigement. Foto ANP / Phil Nijhuis

Het ROC Leiden, dat sinds 2012 onder financieel toezicht staat van de Inspectie van het Onderwijs, houdt in de huidige vorm op te bestaan. Het ID College in dezelfde stad neemt de onderwijsverplichtingen van het ROC over. Studenten kunnen hun opleiding afmaken. Dat schrijft minister van Onderwijs Jet Bussemaker vandaag aan de Tweede Kamer.

Investeringen in de kwaliteit van het onderwijs waren niet meer mogelijk na een duur debacle met een nieuw pand. “Te grote focus op huisvesting, gepaard met gebrekkige professionaliteit op dit punt heeft de kwaliteit van het onderwijs in gevaar gebracht”, schrijft Bussemaker. “Doormodderen op de ingeslagen weg is geen optie”, vindt de minister.

“De financiële molensteen die het vastgoed voor ROC Leiden is, zou steeds slechter wordend onderwijs tot gevolg hebben. De huidige situatie biedt geen perspectief op een duurzame en gezonde instelling in de regio en veel belangrijker, studenten zouden hiervan de dupe worden.”

‘Megalomaan bouwproject’

Niet ingrijpen zou mogelijk tot gevolg hebben dat studenten jarenlang onderwijs zouden volgen waarvan de kwaliteit onder de maat is. Er bestond bovendien een risico dat bij faillissement de studenten op straat zouden komen te staan.

Er is geen bewijs dat bestuurders de wet hebben overtreden. Bussemaker zegt wel dat er “onwenselijk en onverantwoord gedrag” aan de dag is gelegd. Ze verwijst naar de onderzoekers, die het optreden “naïef en amateuristisch” noemden en spraken van een “megalomaan” bouwproject.

Het ROC in Leiden verzorgt het mbo-onderwijs voor ongeveer 9.000 studenten. De instelling kwam in 2012 in de problemen, een jaar nadat het een nieuwbouwpand à 75 miljoen euro had betrokken aan de Lammenschans. Het pand werd vervolgens verkocht aan de investeerder. De afspraak was dat het gebouw de komende twintig jaar door het ROC zou worden gehuurd, met de verplichting het na afloop van deze termijn terug te kopen voor 73 miljoen euro.

Bussemaker laat ook onderzoeken of er een landelijk expertisecentrum moet komen waar onderwijsinstellingen hun nieuwbouwplannen kunnen laten toetsen door onafhankelijke experts.

Lees hieronder de eindrapportage van de door het ministerie van Onderwijs aangestelde onderzoekers:

    • Laura Klompenhouwer