Heeft plastic de toekomst?

Tegenwoordig hoor je vaak over de plastic soep die ronddrijft in de oceaan, maar ooit was de uitvinding van kunststoffen een geschenk voor de natuur. De olifant mag bijvoorbeeld van geluk spreken. Eind negentiende eeuw werd de ivoren biljartbal vervangen door zijn plastic opvolger. Deze biljartbal vormt het begin van de tentoonstelling Plastic: Promises of a Home-Made Future in Rotterdam. De tentoonstelling toont de hele geschiedenis van plastic: van een zegen voor de natuur tot milieuvervuiler. Er wordt ook gekeken naar de toekomst, want kan je straks met afval nieuwe dingen printen?