Ambtelijke stroop: 134 man voor 1 plan

Tientallen gesprekken, nog veel meer euro’s, van het kastje naar de muur. De gemeente is stroperig, vindt de VVD. En dat jaagt ondernemers weg.

Voor de herbestemming van de Wittenberg werden ruim 100 gesprekken gevoerd sinds de zomer van 2013. Foto Rien Zilvold

Honderdvierendertig namen, functies en toezeggingen staan er op een Excel-lijst van de Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente. Het is een opsomming van de gesprekken die het kerkgenootschap sinds augustus 2013 met de gemeente voerde over de herbestemming van de Wittenberg, het monumentale pand in de Nieuwe Kerkstraat waarin jarenlang een verpleegtehuis zat.

Er is gesproken met het stadsdeel, wethouders en vele, vele ambtenaren. Er zijn adviezen uitgebracht, juridische kwesties doorgelicht, afspraken gemaakt. Het resultaat: voorlopig niets. De gemeente blijkt opeens, om procedurele redenen, toch nog niet akkoord met de nieuwe huurder. Eerdere toezeggingen ten spijt. De contracten zijn al getekend. Twee miljoen euro is in alle plannen geïnvesteerd.

Projectontwikkelaar André Snippe is naar Diemen verkast, waar hij onder meer Campus Diemen Zuid ontwikkelt. Waar hij in Diemen met acht ambtenaren contact heeft, zouden dat er in Amsterdam honderd zijn. Vergunningen zijn er relatief snel, terwijl het in Amsterdam jaren kan duren. „Dat is financieel ondoenlijk”, zegt Snippe. „Je kunt niet op de bonnefooi een gebouw kopen en maar zien of er een vergunning komt. Het is in deze tijd al een hele tour om een project uit de grond te stampen. Dat lukt alleen in samenwerking met een overheid die je steunt.”

VVD’er Daniël van der Ree stelt het college vragen over deze „zware bureaucratische druk”. Als raadslid met de portefeuille ruimtelijke ordening kwam hij veel voorbeelden tegen van bureaucratische rompslomp: stukken die kwijtraken, ambtenaren die op vakantie gaan en hun werk niet goed overdragen. „We hebben het geluk dat Amsterdam heel populair is, maar ik vind niet dat we het ons kunnen permitteren op deze manier met marktpartijen om te gaan.” Hij schaamt zich er een beetje voor, zegt hij. „Maar ik vind het ook triest. Amsterdam is de groeimotor van ons land, er komen per jaar 10.000 mensen bij. De overheid moet wel meewerken. Het verschil met Diemen is flagrant. En dat is ook gewoon een functionerende, nette gemeente.”

Wethouder Eric van der Burg (ruimtelijke ordening, VVD), kan tegenover deze krant nog niet reageren omdat de gemeenteraad nog niet is geïnformeerd. Recent is de grootste gemeentelijke reorganisatie ooit in gang gezet, die moet leiden tot een „betere en efficiëntere overheid” – en een besparing van 120 miljoen euro per jaar. Van der Ree denkt dat verder „een cultuurverandering” in de organisatie nodig is.

Jan van Duijn, projectleider van de herbestemming van de Wittenberg voor de Diaconie, was van ’86 tot ’90 zelf wethouder. Nu ondervindt hij juristenbureaucratie en inconsistentie bij de organisatie waar hij zelf ooit werkte. Het kan anders, denkt Van Duijn. Hij noemt de bouw van de Stopera, waar hij als CDA-wethouder economische zaken verantwoordelijk voor was. „Aan het eind van de bouw waren er 26 geschillen. Die hebben we allemaal via arbitrage beslecht.” In overleg, zonder dure juridische procedures. „ Als wethouder moet je niet altijd juridische adviezen opvolgen, maar ook je gezond verstand gebruiken. Zeker als dat in het voordeel van alle betrokkenen is. ”

    • Mirjam Remie