Kamp steeds meer geïsoleerd, maar buigt niet in gasdebat Groningen

Minister Henk Kamp van Economische Zaken kijkt naar de Groningers op de publieke tribune tijdens het plenaire debat over gaswinning in Groningen.
Minister Henk Kamp van Economische Zaken kijkt naar de Groningers op de publieke tribune tijdens het plenaire debat over gaswinning in Groningen. ANP / Bart Maat

VVD-minister Henk Kamp (Economische Zaken) en zijn partij dreigden vandaag geïsoleerd te raken in de kwestie over gaswinning in Groningen. Coalitiepartner PvdA verweet hem vanmiddag tijdens het gasdebat in de Tweede Kamer de ernst van de veiligheidsproblemen te lang te hebben onderschat. De PvdA wil bovendien dat de gaskraan verder wordt dichtgedraaid.

In het debat van vanmiddag moest duidelijk worden hoezeer Kamp de rem wil zetten op gasproductie in Groningen teneinde het risico op aardbevingen in de provincie terug te dringen. Niet zo zeer, bleek toen Kamp - nadat vrijwel alle partijen pleitten voor verlaging van het aantal te winnen kuub dit jaar - het woord nam. Pas in juli neemt hij een beslissing, na advies van experts.

IJzeren Hein

De VVD wilde in het eerste deel van de bespreking al niet ingaan op het verlagen van de voorgenomen 39,4 miljard kubieke meter naar 35 miljard in 2015. Ze is het eens met Kamp dat daarover pas halverwege dit jaar de knoop verantwoord kan worden doorgehakt. PvdA-Kamerlid Jan Vos had hier eerder in het debat al geen geduld meer voor en opende de aanval op Kamp.

“Het is genoeg geweest. Het kabinet heeft te lang te weinig gedaan voor Groningen. De gaswinning in Groningen moet met onmiddellijke ingang naar een zo laag mogelijk niveau worden teruggebracht.”

Twitter avatar thijsniemant T Niemantsverdriet PvdA’er Vos: de kans dat de gaswinning per 1 juli weer omhoog gaat, is zo groot als de kans dat Italianen ophouden met pizza eten. #gasdebat

Maar Kamp bleek, zoals eigenlijk wel verwacht werd, onvermurwbaar en ging niet verder dan niet uitsluiten dat de productie in Groningen over heel 2015 teruggaat naar 35 miljard kuub, “maar het is ook mogelijk dat de eerder afgesproken 39,4 miljard kuub blijft staan”. De minister liet zich niet door de oppositie verleiden om nu al te besluiten tot een verlaging van het gasplafond. GroenLinks verweet hem daarop een “ijzerenheinige” opstelling.

Niet maximaal, maar minimaal

In het eerste deel van het debat werd Kamps partijgenoot André Bosman uitgedaagd zich nu al uit te spreken voor 35 miljard kuub. De meeste oppositiefracties vinden een nog verdere verlaging geboden om het aantal aardbevingen in Groningen te beperken. Ze willen niet dat Kamp voor maximale winning gaat, maar kijkt naar hoeveel kuub minimaal nodig is om in de behoefte te voorzien.

Onze parlementair-verslaggever Thijs Niemantsverdriet liet vanuit de Kamer weten dat Bosman in eerste instantie geen trek had in “willekeurig” getallen noemen.

Twitter avatar thijsniemant T Niemantsverdriet VVDer Bosman zei eerder nog “geen getallendiscussie” te willen, want “ongepast”, maar begint nu zelf over miljarden kuub. #gasdebat

‘Siberische winter’

Als het aan de PvdA ligt, is dat plafond maximaal 35 miljard kuub. Wubby Luyendijk, die namens NRC de gaskwestie in Groningen volgt:

Twitter avatar WubbyL wubby luyendijk PvdA wil niet 33 mlrd kuub maximaal dit jaar, maar 33+2, in het geval van Siberische winter #gasdebat

Volgens de SP, PVV, CDA, ChristenUnie en GroenLinks zou 30 miljard kuub moeten volstaan, de Partij voor de Dieren denkt zelfs aan 21 miljard. D66 en de SGP willen ook dat de gaskraan verder dichtgaat maar pinnen zich nog niet vast op een getal.

PvdA-Kamerlid Vos sloot niet uit dat nog lager wordt ingezet als uit onderzoek blijkt dat minder kuub volstaat. Hij noemde het “ondenkbaar dat de gaskraan na 1 juli nog verder opengaat, maar wellicht wel omlaag”. Een en ander moet worden gezien in het licht van de provinciale verkiezingen in maart. Groningen is traditiegetrouw een bolwerk van PvdA-stemmers.

Kamp zegt een ander systeem van gaswinning te bestuderen. Door gas te importeren zou de winning in Groningen verminderd kunnen worden naar zo’n 30 miljard kuub per jaar.

Rumoer

Het gasdebat in de Kamer werd bijgewoond door een groot aantal Groningers. Zij zorgden af en toe voor rumoer, waardoor Kamervoorzitter Anouschka van Miltenburg enkele keren om stilte moest verzoeken.

Twee leuzen roepende actievoerders riepen “Gasgeld is bloedgeld” terwijl Henk Kamp inging op vragen van Kamerleden. Ook hielden de actievoerders een spandoek op. Het debat werd kort onderbroken, de actievoerders werden uit de zaal verwijderd.