Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Mensenrechten

Persvrijheid wereldwijd onder druk - Nederland twee plaatsen lager

Het gaat slecht met de persvrijheid in de wereld. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde persvrijheidsmonitor van de internationale organisatie Reporters without Borders (RSF). Nederland zakte twee plaatsen naar de vierde stek.

In twee derde van de 180 onderzochte landen constateerde de organisatie een verslechtering. In 2014 werden 3719 schendingen van de vrijheid van informatie geteld door RSF, 8 procent meer dan het jaar daarvoor. Op alle continenten is er sprake van een toename van het aantal incidenten. RSF:

“Door oorlogen, toenemende dreiging van niet-statelijke partijen, geweld tijdens demonstraties en de economische crisis, is de persvrijheid op alle vijf de continenten in gevaar.”

Grote verschillen in Europa

De regionale verschillen in persvrijheid tussen landen nemen ook toe, wat met name in Europa te zien is. Zo verslechterde de situatie op de Balkan, terwijl Scandinavië het als vanouds goed doet wat betreft persvrijheid. Finland scoort weer het hoogste, gevolgd door Noorwegen en Denemarken. Het laagst genoteerde Europese land, Macedonië, komt op een 117e plaats in de index. Turkmenistan, Noord-Korea en Eritrea nemen wereldwijd de laatste plaatsen in.

Nederland bekleedde in het verleden meerdere malen de eerste plaats, de laatste keer in 2010. Waarom Nederland twee plaatsen is gezakt, licht de organisatie niet toe.

Bekijk per land de bevindingen van RSF:

Lees in NRC Handelsblad over de persvrijheid in Nederland: Zo vrij is de pers nou ook weer niet.

Erratum: eerder stond in dit stuk abusievelijk dat het laagst genoteerde land Bulgarije was op plaats 106. Dat moest Macedonië zijn op 117.