Levenseindekliniek hielp vorig jaar 232 mensen

De Levenseindekliniek heeft het afgelopen jaar 232 mensen geholpen met hun verzoek om te sterven. Dat waren er 98 meer dan in 2013.

1.035 mensen meldden zich met een euthanasieverzoek, 38 procent meer dan in 2013 (749). Iets meer dan één op de drie vroeg om euthanasie vanwege een psychiatrische aandoening. Uiteindelijk kregen 17 psychiatrische patiënten euthanasie.

Van de 232 mensen die in 2014 euthanasie kregen, leed het grootste deel aan een lichamelijke aandoening als MS, ALS of aan de gevolgen van een beroerte. Iets minder dan een kwart had kanker en zo’n 20 procent had een combinatie van ouderdomsklachten.

De Levenseindekliniek krijgt naar eigen zeggen vooral de ingewikkelder euthanasieverzoeken van onder anderen psychiatrische patiënten, mensen met niet-terminale ziekten, dementie of een stapeling van ouderdomsklachten. Toch neemt ook het aantal terminale kankerpatiënten toe dat een beroep doet op de kliniek. In 2013 was dat nog 5 procent van het aantal verzoeken, in 2014 al 16 procent.

Directeur Steven Pleiter van de Levenseindekliniek noemt deze toename „zorgwekkend”. De Levenseindekliniek vindt dat zij er primair is voor de complexere zaken, en dat kankerpatiënten bij de eigen arts of een vervanger terecht moeten kunnen. Van alle euthanasieverzoeken in Nederland is 75 procent afkomstig van kankerpatiënten.