De kinderopvang staat er beroerd voor, en dit zijn de cijfers

Foto iStock

Het kinderdagverblijf loopt leeg. De ouderbijdrages stijgen, de arbeidsparticipatie van vrouwen daalt. En dan was er nog het faillissement van opvanggigant Estro en de flitsdoorstart als Smallsteps. De kinderopvang staat er beroerd voor.

Vandaag publiceert het CBS nieuwe cijfers over kinderopvang en arbeidsdeelname. Daarom alvast: de kinderopvang in vier cijfers.

6.118

Zoveel kinderdagverblijven telde Nederland in 2013. Er zijn 219 duizend kindplaatsen. Eén plaats wordt gemiddeld door twee kinderen gevuld, aangezien de meeste van hen niet iedere dag naar de opvang gaan. In onderstaande kaart is de “kinderdagverblijvendichtheid” gevisualiseerd, oftewel het aantal verblijven en plaatsen per 100 kinderen onder de vier jaar.

15

Binnen een straal van drie kilometer zijn gemiddeld 15 kinderopvangcentra gevestigd, blijkt uit CBS-cijfers. Dit aantal is sinds 2007 vrijwel constant toegenomen. In de regio’s Amsterdam en Den Haag is de dichtheid het hoogst. Daarna volgen Haarlem, Delft, Westland en Groningen.

aantal-kinderdagopvang-per3km-v2

284.000

Het aanbod mag de afgelopen jaren stukje bij beetje gestegen zijn, de vraag is dat niet. In 2013 daalde het aantal kinderen dat naar de opvang gaat met 11 procent. Eind 2013 gingen er 284 duizend kinderen naar de crèche, twee jaar eerder waren dat er nog bijna 40 duizend meer.

70,4 procent

De arbeidsparticipatie onder vrouwen is de afgelopen jaren gedaald, en hiermee ook het aantal kinderen op het kinderdagverblijf. In onderstaande grafiek staat op de horizontale as de arbeidsparticipatie onder moeders, die het CBS in 2013 onderzocht. De vraag naar kindplaatsen - op basis van het Landelijk Register Kinderopvang en in de grafiek op de verticale as - daalt sinds 2010.

scatter-vraag-pub

    • Yordi Dam