Talentmanagement is een talent

De rol van de hoogopgeleide financieel specialist verandert. Niet langer alleen rapporten schrijven en analyseren, maar ook meedenken.

illustratie tomas schats
illustratie tomas schats

Wie een financieel medewerker vraagt welke cursussen hij dit jaar gaat doen zal waarschijnlijk als antwoord krijgen: boekhouden voor gevorderden, Exceltraining, of ‘iets met cijfers’. „Een typische ‘financial’ is een medewerker die voornamelijk achter zijn bureau blijft zitten en zich bezighoudt met het rapporteren en analyseren van financiële gegevens”, zegt onderzoeker Peter Laan van accountantskantoor KPMG.

Maar aan dit type medewerker is steeds minder behoefte. Organisaties besteden hun financiële basiswerkzaamheden steeds vaker uit aan landen waar de lonen lager liggen.

De financieel specialist van nu hoeft dus niet meer zo nodig rapporten te schrijven, maar moet ze vooral kunnen interpreteren en op basis daarvan het management adviseren. Meer vooruit kunnen kijken en opereren. Tenminste, dat blijkt uit recent onderzoek van KPMG onder ruim 120 seniors in finance en HR.

En juist daar blijken bedrijven niet klaar voor te zijn. Onderzoeker Laan: „Talentmanagement, de juiste mensen voor je organisatie kunnen vinden en houden, is nog niet goed genoeg ingericht op het vinden van mensen die strategisch kunnen meedenken.” Bedrijven zoeken nog steeds mensen met een financiële, bedrijfskundige of bedrijfseconomische achtergrond, terwijl daar soms veel minder behoefte aan is. Laan: „Iemand met een psychologieachtergrond zou ook heel goed op een strategische, financiële functie passen.”

Maar bazen nemen graag mensen aan die op henzelf lijken. Een bekend fenomeen, volgens hoogleraar corporate finance Jaap Koelewijn. Een manager die van oorsprong een typische financieel specialist is, zal voor zijn team waarschijnlijk het snelst weer een financieel specialist zoeken.

Dat is jammer voor bedrijven, stelt KPMG, want die zouden beter functioneren als werkgevers ook buiten ‘hun eigen straatje’ kijken.

Door trainingen aan te bieden gericht op deze nieuwe rol en meer oog voor talentmanagement zouden bedrijven de omslag wél kunnen maken, volgens KPMG. „70 procent van de bedrijven zou dat willen, maar weet niet hoe.”

Hoogleraar Koelewijn denkt dat er inderdaad talent wordt ‘verspild’, zeker in het management. „Maar”, voegt hij daaraan toe, „er is slechts een bepaald aantal mensen dat zich voor een dergelijke functie kwalificeert”. Hij ziet het dan ook niet gebeuren dat alle werkzoekende psychologen straks in de finance terechtkunnen. „Er is ook vakkennis nodig om je baan goed uit te oefenen.” NRC