AFM en DNB: fraudeaanpak bij banken na Libor niet op orde

Dealingroom van de Rabobank in 2007.
Dealingroom van de Rabobank in 2007. Foto ANP / Lex van Lieshout

Nederlandse banken hebben de teugels rond de vaststelling van benchmarks na de Libor-affaire en de valutafraude nog niet voldoende aangetrokken. Dat stellen de toezichthouders op de financiële sector, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag in een gezamenlijk rapport.

De financiële waakhonden vinden dat de banken de risicobeheersing rond de benchmarks, zoals voor rentetarieven, valutakoersen en grondstoffenprijzen, sneller op orde moeten krijgen. De laatste jaren zijn er verschillende schandalen aan het licht gekomen rond de “ijkpunten” van de financiële sector.

Zo kreeg Rabobank een internationale boete van 774 miljoen euro vanwege de manipulatie van de Libor, een “basisrente” die gebruikt wordt voor veel financiële producten die dagelijks wordt vastgesteld door middel van een enquête onder de grootste banken.

De AFM en DNB:

“De toezichthouders verwachten dat professionele marktpartijen de risico’s van benchmarkmanipulatie onderkennen en beheersen en actief werk maken van de benodigde cultuuromslag in financiële markten. Het belang daarvan is door de Libor-affaire en het recente valutaschandaal nogmaals onderstreept.”

Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij tien banken en vijftien andere instellingen. Volgens het onderzoek zijn de banken wel begonnen met het evalueren hoe zij betrokken zijn bij het vaststellen van de benchmarks en het aanscherpen van het “interne beheersingsraamwerk”. Volgens DNB en AFM is er echter meer aandacht nodig om de benodigde cultuuromslag ook echt voor elkaar te krijgen:

“Dit is noodzakelijk om de integriteit van benchmarks te waarborgen en belangenconflicten bij financiële instellingen te voorkomen. Daarbij hebben financiële instellingen die gebruik maken van benchmarks ook een verantwoordelijkheid.”

Lees het rapport:

Rapport Benchmarks AFM en DNB

Lees ook op NRC Q: “De bankiers hebben wel wat geleerd” en Banken manipuleren ook goud, valuta en olie in hun eigen voordeel