Vendriks naam klinkt het vaakst

President Rekenkamer a.i.

De president van de Algemene Rekenkamer zwaait af. Oud-kamerlid Kees Vendrik volgt haar op – voorlopig althans.

Rekenkamer-voorzitter Saskia Stuiveling, hier met Kees Vendrik, moet op haar zeventigste verplicht terugtreden. Foto Martijn Beekman/ANP

Is er sinds vorige week na een nogal rommelig verlopen procedure eindelijk een nieuwe Nationale Ombudsman, begint er wéér een benoemingsprocedure voor het hoofd van een College van Staat. De Algemene Rekenkamer gaat op zoek naar een nieuwe President. Koning Willem-Alexander, zo maakte de Rekenkamer gisteren bekend, heeft „eind januari” de zittende president Saskia Stuiveling „per 1 juni 2015 op haar verzoek eervol ontslag verleend”.

Hoewel voor het leven benoemd, dienen de drie leden van het college van de Algemene Rekenkamer met pensioen te gaan in het jaar dat zij zeventig jaar worden. Stuiveling, die sinds 1999 president is, bereikt die leeftijd op 3 mei.

Zodra Stuiveling met pensioen is en totdat er een nieuwe president zal zijn benoemd is Kees Vendrik als waarnemend president aangewezen. Vendrik (52) is na Stuiveling het langst zittende collegelid, sinds 2011. Het derde collegelid is Arno Visser (48), die jarenlang Kamerlid voor de VVD was en later wethouder voor die partij in Almere.

Ook Vendrik is afkomstig uit de politiek. Hij zat twaalf jaar voor GroenLinks in de Tweede Kamer (van 1998 tot 2010). Na zijn studie politicologie was hij in 1988 beleidsmedewerker geworden van de PSP-fractie geworden, een van de rechtsvoorgangers van GroenLinks. Tussentijds was Vendrik een blauwe maandag ambtenaar op het ministerie van VROM en vijf jaar als programmamaker werkzaam voor politiek-cultureel centrum De Balie in Amsterdam.

In de GroenLinks-fractie was Vendrik woordvoerder op veel verschillende terreinen (zorg, milieu, energie, hoger onderwijs) maar werd vooral bekend als financieel specialist. Hij liep geregeld te hoop tegen (de ondoorzichtigheid van) topsalarissen. Als bestuurder bij de Rekenkamer verdient hij nu zelf zo’n anderhalve ton per jaar.

Vendrik was destijds een vertrouweling van fractievoorzitter Femke Halsema. Hij gaf de partij samen met haar een wat liberaler karakter, onder meer op het gebied van sociale zekerheid en overheidsfinanciën. Onder de huidige fractieleider van GroenLinks, Bram van Ojik, probeert de partij zich weer ‘linkser’ te profileren. Vendrik bemoeit zich daar niet meer mee. Het is goed gebruik dat bestuursleden van de Algemene Rekenkamer zich onafhankelijk van de opstellen en zich niet meer met de koers van hun oude partij inlaten.

De naam Vendrik klinkt het vaakst als je in Den Haag vraagt wie Stuiveling zou kunnen opvolgen – al doet hij er zelf het zwijgen toe. Formeel is het ook niet de functie van president die vacant is, maar die van ‘lid’. De procedure daarvoor start in maart als de Rekenkamer zelf de vacature publiceert. Na een eerste selectie komt men vervolgens met een openbare kandidatenlijst van zes personen komt. De Tweede Kamer maakt daar, na sollicitatiegesprekken binnen de Commissie Rijksuitgaven, een top 3 van. De ministerraad neemt, net als bij burgemeestersbenoemingen, de voorkeur van de Kamer doorgaans over. Vervolgens is het eveneens aan het kabinet om uit het dan weer complete trio een president aan te wijzen. Mocht Vendrik de ambitie hebben om de baas te worden, dan zal hij dus uiteindelijk vooral bij het kabinet in de smaak moeten zien te vallen.

    • Philip de Witt Wijnen