V&D hoopt dat personeel plan slikt

Een bankroet van V&D is voorlopig afgewend, maar het reddingsplan is wankel.

V&D is gered, zo was gistermiddag de jubelstemming na een weekend van onzekerheid. Maar hoe stabiel is het reddingsplan?

Eén ding is zeker: V&D heeft niet met alle partijen overeenstemming. En dat was heel nadrukkelijk wel de bedoeling. Zonder steun van álle belanghebbenden zou V&D het niet redden, werd de afgelopen weken steeds beklemtoond vanuit de VS. Als de huisbanken (ING, Rabobank en ABN Amro), de vastgoedeigenaren (de verhuurders van de winkelpanden) én de werknemers (10.500 mensen) niet zouden bijspringen, weigerde de Amerikaanse eigenaar Sun Capital tientallen miljoenen euro’s in V&D te steken.

De gevraagde offers waren niet mals: de vastgoedeigenaren zouden aanzienlijk minder huur betaald krijgen en het personeel van V&D moest 6 procent van het salaris inleveren. FNV en CNV hebben zich telkens verzet tegen die laatste eis. Als V&D failliet zou gaan, was hun redenering, dan zou het personeel ook een 6 procent lagere werkloosheidsuitkering krijgen. V&D en Sun waren niet gevoelig voor de tegenstribbelende bonden. Die stapten daarop naar de rechter.

Vlak voor het weekend liet Sun weten dat V&D failliet zou gaan als er voor maandag geen oplossing was. Dan zouden de leveranciers niet betaald kunnen worden en was een bankroet onvermijdelijk. Wat volgde was een weekend van onderhandelingen. Pas in een laat stadium van het crisisoverleg werden de bonden erbij betrokken. Zondag mochten zij aanschuiven. Hoewel zij aanboden een loonoffer van 2 procent te accepteren in ruil voor zekerheden voor het personeel, bleek V&D hen niet tegemoet te willen komen. Desondanks presenteerde het warenhuis gisteren juichend een akkoord.

Dat de vakbonden hierin ontbreken betekent niet dat de werknemers niet meer hoeven bij te dragen aan het reddingsplan. De 10 miljoen euro die het loonoffer moet opbrengen, blijft hard nodig om het plan te doen slagen, zegt een V&D-woordvoerder desgevraagd. De Volkskrant schrijft dat Sun 60 miljoen investeert (waarvan 30 miljoen in de vorm van een achtergestelde lening), de verhuurders 25 miljoen euro bijdragen en de banken een kredietfaciliteit van 45 miljoen euro verschaffen. De V&D-woordvoerder wil niet bevestigen of deze bedragen kloppen.

En nu? De vakbonden zitten klem. Het lot van V&D is in handen gelegd van het personeel. Dat bleek al uit de toon van het persbericht: „We betreuren het dat er met de vakbonden [...] vooralsnog geen overeenstemming is bereikt”, aldus interim-topman Don Roach van V&D, tevens financieel directeur van Sun Capital. Het kort geding „heeft niet onze voorkeur”.

Vakbondsman Niels Suijker van de FNV vindt het niet terecht dat de bonden in een hoek worden geplaatst. Natuurlijk blijft hij beschikbaar voor overleg, zegt hij. „Maar er moet wel iets tegenover het loonoffer staan. V&D wil de verhuurders wél tegemoet komen, maar de werknemers niet.”

Een garantie op baanbehoud is lastig, erkent Suijker, maar hij wil heldere afspraken over een sociaal plan. „De loonkorting kan teruggedraaid worden als V&D failliet gaat, zodat die geen invloed heeft op de WW-uitkering.” Maar volgens Suijker biedt V&D „geen enkele ruimte”. Het kort geding, aanstaande maandag in Amsterdam, gaat vooralsnog gewoon door.

Het financiële reddingsplan betekent niet dat V&D nu van zijn zorgen af is. Geenszins. Dat een bankroet is afgewend, maakt van de keten niet plotseling een publiekstrekker. „V&D heeft geen kostenprobleem, het heeft een omzetprobleem”, zo vat retaildeskundige Paul Moers het samen. In de vaste kosten snijden is één, maar er zal ook meer geld moeten binnenkomen. En dat is een nog veel grotere uitdaging dan een financieel reddingsplan in elkaar knutselen.

    • Barbara Rijlaarsdam