Tabo Goudswaard wordt intendant

Tabo Goudswaard is aangesteld als intendant bij The Art of Impact, het nieuwe stimulerings- en onderzoeksprogramma voor kunstprojecten met maatschappelijke impact van het ministerie van OCW en de zes landelijke publieke cultuurfondsen. Goudswaard (39) is kunstenaar/social designer. Voor het beter verenigen van kunst en maatschappij is door de initiatiefnemers de komende twee jaar in totaal 7 miljoen euro beschikbaar gesteld. (NRC)