Schippers wil zorg niet beter maar minder

Kwalijkste is echter dat de basis van ons zorgstelsel – onderlinge solidariteit – wordt aangetast, betoogt Eerste Kamerlid Marijke Linthorst (PvdA). Vrijdag presenteerde minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) een breed pakket aan maatregelen om, met behoud van de bestaande ‘vrije artsenkeuze’, toch te komen tot verdere kostenbeheersing in de zorg. Bij de presentatie erkende ze dat

Illustratie Marian Kamensky

Kwalijkste is echter dat de basis van ons zorgstelsel – onderlinge solidariteit – wordt aangetast, betoogt Eerste Kamerlid Marijke Linthorst (PvdA).

Vrijdag presenteerde minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) een breed pakket aan maatregelen om, met behoud van de bestaande ‘vrije artsenkeuze’, toch te komen tot verdere kostenbeheersing in de zorg. Bij de presentatie erkende ze dat in het huidige stelsel prikkels zitten die tot ongewenste effecten leiden. De belangrijkste is dat jonge, gezonde mensen voor verzekeraars aantrekkelijker zijn dan ouderen of chronisch zieken. De minister gaat dat evenwicht herstellen. Hoewel het pakket op een aantal punten een verbetering is ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel, blijft de kern van haar aanpak overeind: verzekeraars moeten door een scherpe inkoop de kosten beheersen en de kwaliteit verbeteren. Is het vertrouwen van de minister, dat zorgverzekeraars daar de geëigende partij voor zijn, terecht?

Op kostenbeheersing lijkt vooruitgang geboekt. De groei van de uitgaven wordt afgezwakt. Vraag is alleen hoe dit resultaat behaald is. Een belangrijk element is het Budgettair Kader Zorg, waarin afspraken gemaakt werden over de beheersing van de groei. Deze afspraak is echter niet de verdienste van de zorgverzekeraars, maar van de minister. Een tweede element wordt gevormd door de verhoging van de eigen bijdrage. En als derde spelen de contracten die zorgverzekeraars met zorgaanbieders afsluiten een rol in de kostenbeheersing.

Zorgaanbieders klagen dat zij sinds vorig jaar geconfronteerd worden met fikse kortingen, waarbij zij de keuze hebben om geen contract af te sluiten, met alle risico’s van dien, of te ‘tekenen bij het kruisje’. Als dat waar is worden de kosten beheerst door zorgaanbieders te dwingen onder de kostprijs te werken. Zijn de verzekeraars er dan in geslaagd vooruitgang te boeken in het contracteren van betere zorg? De meeste zorgverzekeraars geven informatie over hoe zij de zorginkoop zien. Zilveren Kruis Achmea stelt dat zij zorg inkopen aan de hand van heldere kwaliteitscriteria en dat zij betrouwbare informatie verstrekken om kwaliteitsverschillen voor de klanten te ontsluiten. Aan deze toezegging kleven problemen.

Lees verder in NRC Handelsblad: ‘Schippers wil zorg niet beter maar minder’ (€)