Minder schoolverlaters

Het aantal schoolverlaters is vorig schooljaar opnieuw afgenomen. Dat blijkt uit cijfers die minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) gisteren heeft gepubliceerd. Het aantal voortijdige schoolverlaters bedroeg in het schooljaar 2013-2014 25.970, dat zijn er 1.970 minder dan een jaar eerder. Een schoolverlater is een jongere die het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verlaat zonder een diploma dat voldoende kans biedt op werk. De afname van het aantal schoolverlaters was afgelopen schooljaar wel minder sterk dan het jaar daarvoor, toen het aantal nog met 8.300 daalde. Het kabinet wil dat het aantal schoolverlaters in 2016 is teruggedrongen tot hoogstens 25.000.

    • NRC