Herinvoering dienstplicht maakt weinig kans in Tweede Kamer

Geen beter moment om weer eens een fundamentele discussie te voeren over de dienstplicht, zou je denken. De wereld staat in brand, Poetin en Islamitische Staat (IS) bedreigen de vrijheid, terroristen van eigen bodem vormen een gevaar van binnenuit. Er zijn missies in Mali en Irak, een flitsmacht in Oost-Europa en de marechaussee bewaakt vanaf deze week het parlement.

Bovendien, Nederland heeft de militaire dienstplicht nooit afgeschaft; in 1993 werd alleen de opkomstplicht opgeschort. Dus een staand leger van duizenden jonge soldaten ligt binnen handbereik.

Joram van Klaveren, die zich sinds zijn breuk met de PVV vooral met defensie en veiligheid bezighoudt, besprak gisteren in de Tweede Kamer zijn initiatiefnota om de dienstplicht te reanimeren. Hij beoogt een „diepgaande verankering van de krijgsmacht in de samenleving” – net als vroeger krijgt iedereen zo namelijk weer een broer, een zoon of een oom in dienst. Daarnaast zal het jongeren „tucht, goede manieren, besef voor hiërarchie, teamgeest en discipline bijbrengen”. Het zou zelfs allochtonen uit de criminaliteit redden, denkt Van Klaveren.

Kamerleden van VVD, PvdA, SP en PVV waren daar minder over te spreken – andere fracties kwamen niet opdagen. Wil Van Klaveren nou het leger versterken of de criminaliteit aanpakken? Waar was de gedegen financiële onderbouwing van zijn plannen? En wat moeten al die tijdelijke militairen eigenlijk gaan doen?

Van Klaveren wil graag de mening van de minister horen en verder onderzoek laten doen, maar daarvoor lijkt het aan steun van de rest van de Kamer te ontbreken. Er was eigenlijk maar één ding waar iedereen enthousiast over was: de nieuwe dienstplicht zou ook moeten gelden voor vrouwen. (NRC)