Samsom: kinderen vanaf 3 jaar naar school

Om de kloof tussen kansarm en kansrijk te dichten, moeten kinderen eerder naar school, vindt PvdA-leider Samsom.

Als het aan PvdA-leider Diederik Samsom ligt, gaan kinderen voortaan als ze 3 jaar oud zijn naar school. Hij liet dit afgelopen weekend weten in een opiniestuk in de Volkskrant en vertelde er ook over in het televisieprogramma Buitenhof.

Samsom wil de kloof tussen kansarm en kansrijk dichten. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat de verschillen in de samenleving steeds groter worden. „En dat dreigt van generatie op generatie te worden overgedragen.”

Om dat te stoppen, moet het onderwijs beter. Dat kan volgens Samsom het beste vóór de huidige start van het onderwijs. „Niet-cognitieve vaardigheden worden vooral op zeer jonge leeftijd aangeleerd. Als we het in de toekomst aandurven om het schoolgaan al op 3-jarige leeftijd te beginnen, geven we een nieuwe impuls aan het onderwijs als verheffingsmachine”, schrijft hij.

Er zijn al langer wensen om kinderen eerder naar school te sturen dan met 4 jaar, zoals nu het geval is. De leerplicht begint thans bij 5 jaar. Amsterdam kent inmiddels een aantal peuterscholen waar kinderen vanaf 2,5 jaar naartoe kunnen. In andere grote steden leeft de wens daartoe. De Amsterdamse peuterscholen zijn kinderdagverblijf en voorschool onder één dak. Kinderen uit alle lagen van de bevolking komen er naartoe. Deze scholen moeten ervoor zorgen dat er minder taalachterstand bij peuters is. En dat moet de overgang naar de basisschool makkelijker maken.

Tweede Kamerlid Michel Rog (CDA) voelt niets voor het plan van Samsom. Hij is niet alleen tegen een verlaging van de schoolleeftijd, hij denkt ook dat het probleem op deze manier niet wordt opgelost. „Kinderen van hoogopgeleiden krijgen op deze manier juist extra kansen.” Volgens hem moet je je vooral richten op hulp aan kinderen met een achterstand. In België, Frankrijk en Duitsland is het heel gewoon dat kinderen al op jonge leeftijd naar school gaan.