Hun eigen baas? Daar worden ambtenaren goed chagrijnig van

Foto iStock

Nooit eerder waren ze zó positief. 82 procent van de ambtenaren, leraren, agenten en andere werknemers in de publieke sector is tevreden over hun baan. Maar ze zijn niet allemaal even enthousiast over hun baas, de organisatie of de resultaten die ze bereiken. Vooral rijks- en gemeenteambtenaren hebben best wat te klagen.

Dat blijkt uit een enquête die onder 24.000 werknemers in de publieke sector is afgenomen. Donderdag verschijnt er een rapport over, NRC Q dook zelf in de achterliggende data die al online staan en ontdekte vijf opvallende resultaten.

1. Ze houden steeds meer van hun werk

Leuker kunnen ze het dus wel maken, bij de overheid. Nooit eerder was zo’n hoog percentage (82 procent) van de werknemers in de publieke sector tevreden over hun baan. Werken in die sector wordt bovendien beter beoordeeld dan werken in het bedrijfsleven: in Nederland als geheel is ‘maar’ 77 procent tevreden over zijn baan, blijkt uit gegevens van TNO uit 2013.

2. De directe baas doet het verkeerd

Als er iets is waar veel werknemers over klagen, dan is het wel hun directe baas en de manier waarop die leiding geeft. Twintig procent van de rijksambtenaren is daarover ontevreden, bij gemeenten is dat zelfs meer dan een kwart. Ook in het middelbaar (27 procent) en hoger beroepsonderwijs en bij de politie (beide 28 procent) vinden veel werknemers dat hun baas niet goed leiding geeft.

Is dat veel? Exact dezelfde vragen zijn nooit gesteld aan de rest van de werkende bevolking. Het meest in de buurt kwam een onderzoek van TNO onder 23.000 Nederlandse werknemers. Daarin gaf 82 procent aan dat de leidinggevende voldoende aandacht besteedt aan wat de werknemer zegt en 70 procent zei dat de baas mensen goed kan laten samenwerken. Werknemers gaven hun leidinggevende gemiddeld een magere zeven in een ander onderzoek, van Integron.

Wel duidelijk is dat het oordeel over de directe leidinggevende grote gevolgen kan hebben, zegt Eva Knies, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht:

“Als je tevreden bent over je leidinggevende, dan kan dat eraan bijdragen dat je meer de toegevoegde waarde ziet van je baan, je je werk waardevoller vindt, je tevredener bent en je positiever oordeelt over de organisatie. Zo beïnvloedt het hoe de organisatie presteert.”

3. Hoe meer ze werken, hoe minder tevreden over de baas

Met de baas is nog iets opvallends aan de hand. Hoe minder de respondenten werken, hoe milder het oordeel over hun leidinggevende. Misschien een tip voor iedereen in de publieke sector die zich aan zijn of haar baas ergert?

4. Gemeente- en rijksambtenaren zijn minder bevlogen…

Maar zijn ze ook bevlogen? De meeste werknemers zeggen van wel. Bijna 9 op de 10 is trots op hun werk, meer dan 8 op de 10 vindt het inspirerend. Wie minder enthousiast zijn? Vooral gemeente- en rijksambtenaren, militairen en leerkrachten uit het mbo. 1 op de 10 heeft ‘s ochtends (helemaal) geen zin om naar zijn werk te gaan.

5. … en vooral medewerkers van Defensie, politie en rijksambtenaren willen meer resultaat zien

Defensiemedewerkers en rijksambtenaren, twee van de groepen die ‘s ochtends het minst zin hebben om te gaan werken, hebben en masse dezelfde klacht: zij vinden hun organisatie niet resultaatgericht. Ruim een derde bij Defensie en de politie, en 31 procent bij het Rijk geeft daarover aan tamelijk of zeer ontevreden te zijn.

    • Anna Vossers