Aantal studenten daalt, meer vrouwen in techniek

Het aantal eerstejaars studenten op universiteiten is dit collegejaar ten opzichte van vorig jaar met 2,4 procent gedaald, tot 44.304. Dat blijkt uit gisteren verschenen cijfers van de vereniging van universiteiten VSNU. De daling komt vooral door een afname van het aantal vwo’ers.

Ondanks het lagere aantal eerstejaars hebben nog nooit zoveel mensen universitair onderwijs gevolgd als in dit studiejaar. 253.482 studenten staan ingeschreven bij een universiteit. Dat is een stijging van 2,1 procent ten opzichte van het collegejaar 2013-2014. De groei komt vooral door de flinke instroom in eerdere jaren. Een groot deel van die studenten is nog niet afgestudeerd, onder meer omdat studenten vaker dan vroeger kiezen voor meerjarige masters.

De instroom van vwo’ers is alleen in absolute zin afgenomen. Het aantal vwo’ers dat besluit meteen na de middelbare school door te stromen naar de universiteit is 80 procent, aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren. De instroom van eerstejaars is het grootst bij de university colleges en de sectoren recht en techniek.

De instroom van internationale studenten steeg met 8,3 procent naar 12.680. Vooral Duitse en Chinese studenten kwam dit studiejaar naar Nederland. In het collegejaar 2013-2014 werden 38.049 masterdiploma’s uitgereikt. Dat is een stijging van 6 procent ten opzichte van vorig jaar.

Het hoger beroepsonderwijs laat eenzelfde trend zien als het universitair onderwijs, blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. Het aantal eerstejaars nam dit studiejaar met 3,9 procent af naar 102.403, maar nog nooit studeerden zoveel mensen in het hbo: 446.500.

Het aantal vrouwen dat een technische hbo-opleiding is begonnen, is in tien jaar meer dan verdubbeld. Dit studiejaar begonnen 4.300 vrouwen met een technische hbo-studie, 10 procent meer dan vorig jaar. Daarmee is een op de vijf eerstejaars van een technische hbo-studie vrouw.