Nieuw plan inperking vrije zorg

Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) wijzigt haar omstreden plan om de vrije artsenkeuze te beperken. Gisteren heeft ze een nieuw voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Kern van het nieuwe plan is dat patiënten worden beloond die naar een ziekenhuis gaan waarmee de verzekeraar een contract heeft afgesloten. Ze krijgen dan een lager eigen risico. Eerder was de bedoeling dat verzekerden helemaal geen vergoeding kregen voor niet-gecontracteerde zorg. Dat plan sneuvelde december vorig jaar in de Senaat toen drie PvdA’ers tegenstemden. Het leidde bijna tot een kabinetscrisis. Zorgverzekeraars kunnen nu ook al korting geven op het eigen risico van verzekerden, maar Schippers wil op deze manier stimuleren dat dit meer gebeurt.

Het nieuwe zorgplan hoeft niet meer in zijn geheel door de Senaat te worden behandeld. Voor het kernonderdeel is geen parlementaire behandeling nodig. Andere onderdelen van het complexe nieuwe plan moeten wel nog door Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. Volgens Schippers neemt de vraag naar zorg de komende decennia sterk toe. Dat komt door de vergrijzing en doordat steeds meer mensen chronische aandoeningen hebben. Zij wil de compensatie voor verzekeraars zo veranderen dat het voor hen lonend wordt om zich met de juiste zorg te richten op chronisch zieken en ouderen. De coalitie, bestaande uit PvdA en VVD, kan zich in het nieuwe plan vinden. De oppositiepartijen zijn positief gestemd, maar hebben ook kritiek. Zorgwoordvoerders zeggen dat er meer duidelijkheid moet komen voordat echt kan worden vastgesteld of de plannen een verbetering zijn.

    • NRC