Provincie keert zich tegen de minster

Schaliegas uit Noord-Brabant? Het lijkt steeds onwaarschijnlijker. De tegenstand groeit met de dag. Alle waarschuwingen van minister Kamp van Economische Zaken (VVD) ten spijt.

Vrijdagavond stelde de provincie een totaal verbod in op het opsporen en winnen van schaliegas binnen haar grenzen. De brief van minister Kamp die een paar dagen eerder was binnengekomen, heeft kennelijk averechts gewerkt.

In die brief stelde de minister dat een verbod „voorbarig” zou zijn omdat het definitieve onderzoek naar schaliegaswinning in Nederland nog niet rond is. Bovendien vroeg de minister zich af of de afweging van de provincie wel „zorgvuldig genoeg” was.

Dat schoot de provincie kennelijk in het verkeerde keelgat: de staten stemden unaniem tegen. Overigens had de provincie zich in 2013 al schalievrij verklaard. De stemming van vrijdag was een nadere uitwerking van dat besluit.

Behalve met de minister, liggen de Brabanders ook overhoop met Cuadrilla, het bedrijf dat een vergunning had om in Boxtel proefboringen te verrichten. Cuadrilla heeft door alle tegenstand nog geen gebruik kunnen maken van die vergunning – die inmiddels verlopen is. De gemeente Boxtel weigert de vergunning te verlengen. De rechter bepaalt volgende week wie gelijk heeft.