Obligaties goed spreiden

Hoe veilig beleggen in staatsleningen is, hangt onder meer af van het kredietrisico: krijg je het geleende geld weer terug? En het renterisico: levert de lening wel genoeg rendement op? Het kredietrisico wordt door QE eerder kleiner dan groter: het opkoopprogramma verandert de kredietwaardigheid van landen niet, maar leidt wel tot meer vraag naar staatsobligaties.

Wat de rente betreft: Duitse staatsobligaties zijn in dat opzicht minder aantrekkelijk dan die uit landen uit de periferie van de eurozone, omdat de koersen van bijvoorbeeld Spaanse en Italiaanse staatsobligaties nog de mogelijkheid hebben om verder te stijgen.

We vinden het wel verstandig om obligatiebeleggingen te spreiden, en suggereren daarbij om ook te kijken naar bijvoorbeeld bedrijfsobligaties, high yield en bank- en vastgoedobligaties.