MKB-Nederland: één in plaats van twee jaar loon doorbetalen bij ziekte

De personeelslasten voor het midden- en kleinbedrijf moeten flink omlaag om de economische groei te stimuleren. Dat zegt werkgeversorganisatie MKB-Nederland in een rapport dat maandag wordt aangeboden aan premier Mark Rutte.

Als het aan werkgevers ligt, betalen zij minder lang loon door aan zieke werknemers. Foto: ANP / Roos Koole

Om economische groei te stimuleren, moeten de personeelslasten voor het midden- en kleinbedrijf flink omlaag. Dat staat in een rapport van werkgeversorganisatie  MKB-Nederland dat maandag wordt aangeboden aan premier Mark Rutte.

De loondoorbetaling bij ziekte moet terug van twee naar één jaar, aldus MKB-Nederland. De werkgever zou daarbij de premielasten voor het eerste halfjaar voor zijn rekening nemen, de werknemer die voor het tweede jaar.

Ook vinden MKB-Nederland en werkgeversorganisatie VNO-NCW dat ondernemers niet langer verantwoordelijk moeten zijn voor ziektegevallen die voortvloeien uit het gedrag van werknemers in de privésfeer, zoals skiongelukken. Daarvoor zullen werknemers zich zelf moeten verzekeren.

Minder verlofrechten

Verder willen de werkgevers “het doorgeschoten aantal wettelijke verlofrechten” aanpakken. Deze verlofrechten kunnen wat MKB-Nederland betreft worden beperkt tot wat internationaal verplicht is. Ook vindt de organisatie dat de vergoeding bij contractbeëindiging na twee jaar ziekte moet worden geschrapt.

Uit een onderzoek dat minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken gisteren naar de Tweede Kamer stuurde, zegt 45 procent van de ondervraagde werkgevers dat de kosten die voortkomen uit ziekte en re-integratie niet goed te dragen zijn. 28 procent vindt van wel.  Ruim driekwart van de werkgevers heeft zich verzekerd voor de loondoorbetalingsplicht.

    • Eva de Valk