Dit vindt de hoofdredactie

Wat kan en zal de nieuwe eigenaar betekenen voor NRC? Niets en alles. ‘Niets’ omdat de eigenaar weliswaar voor een stevig bedrag de aandelen heeft gekocht, maar daarmee geen zeggingschap verwerft over cruciale zaken als de inhoud van de krant en de benoeming van redacteuren. Dat alles wordt bepaald door een redactie die onafhankelijk opereert. Dat is in overeenstemming met ons redactiestatuut, dat mede bewaakt wordt door Lux et Libertas, de stichting die onze journalistieke normen en waarden behartigt.

De nieuwe eigenaar heeft volmondig het redactiestatuut onderschreven, en ondersteunt ons strategisch plan, dat streeft naar een verdere ontwikkeling van onze titels, digitale initiatieven en versterking van het merk.

Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Want het antwoord op de vraag over de betekenis van de nieuwe eigenaar voor NRC luidt natuurlijk ook ‘alles’. Zonder een betrokken eigenaar zijn kranten en sites als de onze een kort leven beschoren.

De redactie stelt met tevredenheid vast dat de nieuwe eigenaar voor lange termijn wil investeren in onze journalistiek. De krant is de voorbije jaren verschillende keren van eigenaar veranderd. Dat is niet per definitie slecht. De dynamiek die Egeria/Sauer brachten leidde weliswaar tot enkele stevige conflicten (bijvoorbeeld over het dividendenbeleid) maar veranderde NRC ook van een PCM- en Persgroepkrantentitel in een gezond zelfstandig mediabedrijf. Maar in een tijd waarin onze sector op zijn grondvesten beeft, heeft goede journalistiek meer kans om te gedijen bij een aandeelhouderschap dat een strategische langetermijnhorizon heeft.

De uitdagingen zijn helder: relevante en unieke journalistiek brengen, op papieren en digitale dragers en daarmee een relevant publiek bereiken. Daar willen wij met ons allen hard en vol enthousiasme aan werken, met Mediahuis. Om u de journalistiek te geven waarop u recht heeft.