Schippers komt met geheel nieuw zorgplan

Lager eigen risico voor wie beperkte keuzevrijheid aanvaardt.

Minister Edith Schippers (Zorg, VVD) ziet af van een omstreden wetswijziging die zorgverzekeraars meer macht zou geven. Patiënten die naar een ziekenhuis gaan waarmee hun verzekeraar geen contract heeft afgesloten, krijgen een hoger eigen risico. Schippers wil zo proberen geld te besparen in de ziekenhuiszorg. Dat wordt naar verwachting vanmiddag bekendgemaakt.

De omstreden wijziging van de Zorgverzekeringswet leidde in december bijna tot een kabinetscrisis omdat de PvdA de wijziging in de Eerste Kamer afschoot. Tegenstanders vonden dat het plan verzekeraars te veel macht gaf en ze vreesden bovendien dat alleen rijken voortaan nog zouden kunnen kiezen voor hun eigen arts. Verzekeraars zouden het recht krijgen helemaal niets van de rekening te vergoeden als de patiënten op eigen houtje naar een ziekenhuis zouden gaan dat geen contract heeft met de verzekeraar.

Kern van het nieuwe plan is dat patiënten worden beloond die alleen naar een ziekenhuis gaan waarmee de verzekeraar een contract heeft. Ze krijgen dan een lager eigen risico. Eerder was de bedoeling dat verzekeraars vergoeding van de hele rekening mochten weigeren als patiënten naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis zijn geweest.

Schippers wil zo verzekerden die afstand doen van keuzevrijheid belonen. Door korting te geven op het eigen risico – het bedrag dat verzekerden jaarlijks eerst zelf moeten betalen – zullen burgers aangemoedigd worden om polissen te kiezen waarbij de verzekeraar meer voor hen beslist op prijs en kwaliteitscriteria. Het voorstel zou dezelfde bezuinigingsopbrengst van zo’n 1 miljard euro moeten opleveren.

De minister gaat de financiële positie van chronisch patiënten versterken. Nu beschouwen verzekeraars deze patiënten dikwijls als financiële last. Schippers wil dat oplossen door de compensatie voor verzekeraars te verhogen, zodat verzekeraars gestimuleerd worden om zich ook op chronisch zieken te richten.

Plan is dat het Zorginstituut, een overheidsorganisatie, van de dertig meest voorkomende aandoeningen kwaliteitsindicatoren ontwikkelt. Die gaan verzekeraars vervolgens gebruiken bij de inkoop van zorg bij ziekenhuizen. In de geestelijke gezondheidszorg komen strengere kwaliteitseisen.

Verzekeraars zullen meer ruimte krijgen om langdurige afspraken met ziekenhuizen te maken over de inkoop van zorg. Zij zullen verplicht worden meer informatie te delen over het inkoopproces. Er zal een aparte geschillencommissie komen voor klachten van zorginstellingen over het gedrag van verzekeraars. Een deel van het toezicht op fusies zal van de Nederlandse Zorgautoriteit naar de Autoriteit Consument & Markt gaan verhuizen.