Gemeente Amsterdam is bereid zelf bordeelpanden te exploiteren

De gemeente Amsterdam is bereid bordeelpanden te exploiteren. Het is een van de maatregelen die het college van burgemeester en wethouders gisteren heeft aangekondigd om de positie van prostituees te versterken.

De gemeente gaat op zoek naar „een bonafide partij” die vijf bordeelpanden in de binnenstad wil exploiteren. Die panden waren ooit van een beruchte bordeelexploitant, die jaren geleden, deels met gemeentelijke middelen, door een corporatie is uitgekocht. De gemeente heeft het recht op eerste koop.

Het college van B en W schrijft: „Indien de gemeente er onverhoopt niet in zou slagen een bonafide partij te vinden die de panden wil kopen, dan wordt bekeken of de gemeente eventueel zelf eigenaar kan worden om de panden aan de sekswerkers te verhuren. In dat geval zou de gemeente zelf optreden als verhuurder aan het raamprostitutiebedrijf.”

Dat raamprostitutiebedrijf is dan niet een commerciële exploitant, onderstreept een woordvoerder van burgemeester Van der Laan, maar een corporatie van zelfstandig werkende prostituees, die Amsterdam helpt opzetten. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek ingesteld naar de mogelijkheid van „een door sekswerkers zelf te runnen prostitutiebedrijf”. Hulporganisatie HVO Querido is bereid de prostituees te begeleiden bij het opzetten daarvan.

Doel van deze maatregelen is het bestrijden van misstanden als mensenhandel en uitbuiting die ook na de opheffing van het bordeelverbod in 2000 in de prostitutiebranche zijn blijven voorkomen. Het college van B en W hoopt dat met de corporatie een belangrijke stap kan worden gezet „naar meer zelfstandigheid en onafhankelijkheid” van de prostituees.

Het college onderkent dat „het faciliteren van een prostitutiebedrijf niet zonder maatschappelijke, financiële en juridische risico’s voor de gemeente is”. Die zullen worden meegewogen in het haalbaarheidsonderzoek, zegt de woordvoerder. „Het raamprostitutiebedrijf in zelfbeheer kan dan op zijn vroegst in juli open.”